Aktuální situace na Zakarpatí
22. dubna 2020 Aktuality

Aktuální situace na Zakarpatí

V posledních dnech se u nás na středisku hromadí dotazy ohledně aktuální situace na Ukrajině. A také, jestli v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 a přidružených bezpečnostních nařízeních nedochází k nějakým změnám, především v chodu projektů Adopce na dálku a Důstojný život na Zakarpatí. Ujišťujeme Vás, že projekty běží dále a potřebným je vaše pomoc distribuována, jako dříve. Děkujeme za vaši starost, moc si ji vážíme. Níže přinášíme shrnutí situace na Ukrajině hlavní koordinátorky našich projektů Aničky ze Zakarpatí.

V súvislosti s Covid 19 sa situácia na Ukrajine nedá jednoznačne opísať, nakoľko informácie sa rôznia a často sú v očiach bežných ľudí pochybujúce. Oficiálne je ku dnešnému dňu (21.4.2020) na Ukrajine 6125 infikovaných, z toho 205 na Zakarpatí, 161 pacientov na túto diagnózu zomrelo, z toto na Zakarpatí 6 ľudí. Denne sa počet nakazených mení, môžme povedať, že vírus je rozšírený po celej oblasti, najviac v Užhorodskom a Rachivskom okrese, pričom podľa slov lekárov či iných s ktorými diskutujeme o mnohých sa nemusí oficiálne vedieť.

Od marca platia aj na Zakarpatí karanténne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré obmedzili život všetkých nás. V praxi sú tieto obmedzenia podobné ako v Čechách- sú zatvorené všetky vzdelávacie inštitúcie, je zakázaný pohyb väčšej skupiny ako dvoch osôb, je zakázané vykonávanie hromadných podujatí s viac ako 10 ľuďmi, je pozastavená verejná doprava, sú uzatvorené všetky prevádzky okrem potravín a lekárni.

Počas tohto Veľkonočného víkendu (na Ukrajině 17.-19.4.2020) bola karanténa posilnená a ľudia boli vyzývaní, aby počas sviatkov ostali doma, čo však mnohí nedodržiavali a tak nasledujúce týždne ukážu či sa negatívne prognózy kvôli nedodržaniu posilnenej karantény potvrdia.

Čo sa týka bežného života naších podporovaných, v školách prebieha diaľková výučba. Žiaci, alebo rodičia dostávajú školské úlohy svojích detí na mobilný telefón, vypracované kontrolné testy spätne posielajú učiteľovi ktorý ich hodnotí. Zo slov miestnych učiteľov sa predpokladá, že sa tento školský rok žiaci do škôl už nevrátia.

Rodičia naších podporovaných detí zapojených do projektu Adopce na dálku a podobne aj seniori zapojení do projektu Dôstojný život (tí sa počas karantény majú zdržiavať iba doma), sa na nás obracajú telefonicky sami, alebo cez koordinátorov s otázkou či sa momentálny zložitý stav dotkne ich pravidelnej podpory. Ubezpečili sme ich, že spolu s kolegami v SHPaRS v Ostrave budeme podľa aktuálnych možností aké nam dovoľuje momentálna situácia pokračovať v tom, aby práve v tomto čase, kedy materiálna podpora je pre nich ešte viac hodnotná a potrebná ju mohli obdržať bez obmedzení. Nikto z vami podporovaných detí a seniorov netrpí na toto ochorenie, často sa sami pýtajú aká je situácia v Čechách a všetci v tomto čase odovzdávajú prianie zdravia svojím sponzorom.

Sme tu kvôli druhým a neprestávame byť aktívni ani počas karantény, aj v tomto období k nám prichádzajú ľudia v ťažkých životných situáciach s prosbou o pomoc a pomáhame im vďaka vám, podľa naších možností.

Ďakujeme za vaše dotazy ohľadom aktuálneho stavu u nás, vašu neľahostajnosť a záujem, prajeme vám v mene vami podporovaných, aby sme prežili toto náročné obdobie všetci v zdraví.

Anna Janičková
koordinátorka projektov na Ukrajine
BF O. Chiry – Tjačiv
Zakarpatská oblasť, Ukrajina

Práce v terénu v rámci projektu Adopce na dálku. Foto archiv SHPaRS
Práce v terénu v rámci projektu Adopce na dálku. Foto archiv SHPaRS