Důstojný život

Projekt Důstojný život realizujme v Zakarpatské oblasti od roku 2005 (počátky projektu jsou v roce 2004). Cílovou skupinou projektu jsou senioři bez dostatečných finančních prostředků, osamělí senioři, trvale nemocní senioři, senioři, kteří nemají kde bydlet a zdravotně postižení lidé. Projekt je organizačně zajišťován hlavní koordinátorkou v okresním městě Tjačiv z ukrajinské řeckokatolické Charity Tjačiv a sítí místních, podmínek dobře znalých, koordinátorů z jednotlivých obcí.

Jak seniorům a zdravotně postiženým pomoci?

Pomoci může kdokoli, kdo má otevřené srdce a chce seniorům a zdravotně postiženým na Zakarpatí přispět ke zlepšení jejich nelehké situace. Požadovaná částka je 3 600 Kč ročně (300 Kč měsíčně). Periodicitu splátek (roční, půlroční, kvartální, měsíční) si dárce volí sám.

Darovací smlouva

S „adoptivním podporovatelem“ je uzavírána pro konkrétního člověka darovací smlouva na dobu neurčitou (na vyžádání také na 1 rok). Po zadání údajů a vybrání seniora je charitním pracovníkem zaslána darovací smlouva a další náležitosti.

Kritéria pro zařazování seniorů a zdravotně postižených

Základním kritériem je chudoba a potřebnost seniora bez ohledu na pohlaví, rasu ani náboženství. Senioři a zdravotně postižení jsou do projektu vybíráni na základě informací místních koordinátorů, kteří mají přehled o potřebných ve své vesnici. Zájemce o pomoc si může vybrat konkrétního seniora nebo zdravotně postiženého, kterému chce pomáhat.

Jak jsou peníze využívány?

Využití příspěvku je strukturováno následujícím způsobem: 70% příspěvek jde senioru nebo zdravotně postiženému, pomoc je poskytovaná v naturáliích (potraviny, otop, léky, apod.), které jsou potřebným každý měsíc doručovány domů. 20% příspěvek do společného fondu, z něhož se podporuje místní komunita (Domov pokojného stáří v Usť Čorne, místní koordinátoři projektu, sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity seniorů, lékařská péče, příp. operace vážně nemocných nebo pomoc dosud nezapojeným v projektu a také režijní náklady partnerských ukrajinských neziskových organizací. 10% částky jde na režie SHPaRS DCHOO pro chod projektu.

Registrace

Pokud se chcete stát naším dárcem a podporovat seniora, se zaregistrovat ZDE 

Vstup do databáze

Informace a kontakt s obdarovaným

Dárce obdrží dotazník s fotografií a konkrétními informaci o prostředí, ve kterém vybraný senior nebo zdravotně postižený žije. Naším prostřednictvím je možné si také s obdarovanými psát. Vzájemnou komunikaci podporujeme přeposíláním korespondence a v případě zájmu i jejím překladem. Vzhledem k blízkosti Ukrajiny je možné obdarované navštívit. Jednou ročně v letních měsících pořádáme Cestu adoptivních rodičů, během které mají dárci zapojení v projektech Adopce na dálku a Důstojný život možnost osobně se setkat s těmi, které podporují a také alespoň trochu poznat podmínky a prostředí, ve kterých žijí.

Ukončení podpory

Darovací smlouva, tedy pomoc konkrétnímu senioru nebo zdravotně postiženému, je ukončena v případě, že dojde k:

  • výraznému zlepšení finanční nebo zdravotní situace seniora nebo zdravotně postiženého
  • úmrtí seniora nebo zdravotně postiženého
  • odstěhování seniora nebo zdravotně postiženého mimo náš dosah
  • významnému porušení pravidel projektu
  • na žádost dárce, pokud v projektu nemůže nebo z nejrůznějších důvodů nechce pokračovat