Dětský domov sv. Mikuláše

Dětský domov sv. Mikuláše je určen pro ukrajinské děti z neúplných a sociálně potřebných rodin ve městě Ivano-Frankivsk. Jedná se především o sirotky a děti z rozpadlých rodin žijících v jeho okrajové části města – Krychivci. Pomáháme provozovat dětský domov a vést tak děti k důstojnému osobnímu růstu, zajistit základní potřeby a zprostředkovat dětem odpovídající vzdělání. Snažíme se o vybudování opravdového domova pro děti, které o něj přišly.

Dětský domov sv. Mikuláše založily 13. listopadu 2004 sestry Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova. Tato Kongregace byla založena knězem Karlosem Migelem Buelou 25. března roku 1984 v Argentině. V současnosti má přes 1300 členů a působí v 5 kontinentech světa. V souladu s vizí kongregace slouží sestry v Dětském domově a svými skutky milosrdenství pečují o děti.

Základem fungování samotného domova je pevný vnitřní soucit k cizímu neštěstí, který nutí a povzbuzuje člověka přijít druhému na pomoc. Dětský domov sv. Mikuláše, někdy zvaný i Městečko milosrdenství, na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb (potrava, oblečení, bydlení), péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního).

V současné době žijí v tomto Městečku Milosrdenství sirotci, děti a mládež z neúplných rodin (všechny zde bydlí se souhlasem rodičů). V roce 2012 dostaly sestry druhý dům v blízké vesnici Horocholyna, kde žijí také matky v tísni se svými dětmi. Do Městečka Milosrdenství jezdí na týden až několik měsíců i dobrovolníci z celé České republiky a pomáhají sestrám v péči o děti.

Vašim finančním příspěvkem podpoříte všechny děti, které v Městečku žijí (nejedná se o pomoc konkrétnímu dítěti, jako u projektu Adopce na dálku). Přispět můžete na transparentní bankovní účet č.ú.: 2800779701/2010 (Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00, Ostrava), VS 444 – Podpora Dětského domova sv. Mikuláše

 Kluci z Dětského domova sv. Mikuláše    Děti si hrají před Dětským Domovem sv. Mikuláše