Kontakt

Diecézní charita ostravsko-opavská
Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Kratochvílova 3,  702 00  Ostrava
e-mail: %aCk8c4WH_pr5~2938Es-Z29g
telefon: +420 733 741 216


Mgr. Miroslav Hodeček
Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
email: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj
mobil: +420 734 792 048

Mgr. Veronika Mechová, DiS.
Koordinátorka rozvojových projektů
e-mail: c.Ey47a7TfrmY~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
mobil: +420 733 741 216

Nataliya Mrovcová
Koordinátorka projektu Důstojný život
e-mail: ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
mobil:  +420 731 625 861

Ing. Veronika Cabala
Koordinátorka projektu Adopce na dálku
e-mail: veronika.cabala@dchoo.charita.cz
mobil:  +420 737 595 837