Kapacity pro rozvoj III.

Díky projektu Kapacity pro rozvoj III můžeme pokračovat v činnostech předcházejících let, jejichž hlavním cílem je posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a vybraných partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Těmito činnostmi také prohlubujeme existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispíváme k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce. Navýšit odborné kapacity pracovníků SHPaRS DCHOO a rozšířit tak finanční základnu skrze fundraisingový mentoring, budování visibility a jazykovou vybavenost, a tím podpořit aplikaci dalších rozvojových a humanitárních projektů.

Cíle projektu:
  • Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost nových a stávajících partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska, a to: Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny, Caritas Mariupol a organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“
  • Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost pracovníků, visibilitu a efektivnost SHPaRS DCHOO
Výstupy projektu:
  • Teoreticko-praktický blok pro rozvoj partnerství v Moldavsku a na Ukrajině
  • Stáž pracovníků z partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska v ČR
  • Odpovídající materiálně technické vybavení partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku
  • Budování brandingu a visibility SHPaRS DCHOO a jejich partnerů
  • Jazyková vybavenost pracovníků SHPaRS
  • Vybavení pro komunikaci se zájemci o zapojení se do ZRS ČR a stávajícími dárci
  • Fundraisingový mentoring pro zvýšení dárcovské základny SHPaRS DCHOO

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy, proto bychom se chtěli tímto projektem zaměřit na posilování kapacit s partnerskými organizacemi v těchto zemích.

Za poslední roky se Ukrajina, ve které SHPaRS realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně.

Základem pro efektivní ZRS jsou kvalitní a dostatečně vzdělaní partneři. Výstupy z minulých let posunuly spolupráci i kapacity na obou stranách a zároveň otevřely další oblasti, které můžeme díky projektu Kapacity pro rozvoj III ještě více zdokonalovat. Projektem přispějeme k navýšení partnerských i našich kapacit v potřebných oblastech a předáme odborné znalosti také našim partnerům, tak, abychom spolu mohli úspěšně vytvářet a realizovat další vize a přispět alespoň krůčkem k budování fungující občanské společnosti na Ukrajině i v Moldavsku.

Období realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

ČRA

Projekt „Kapacity pro rozvoj 3“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.