Materiální pomoc

Na počátku roku 2007 byla dokončena přestavba staré farní budovy v Tjačivu na Pastoračně charitativní centrum, kde sídlí také naše partnerská organizace řeckokatolická Charita Tjačiv. Nachází se v něm také sklad materiální pomoci, z něhož jsou poskytovány vytipovaným sociálně potřebným rodinám, jednotlivcům či příležitostně příchozím potřebným: šatstvo, obuv, pleny, hygienické a sanitární pomůcky a jiné potřebné věci. Materiální pomoc darují z velké části jednotlivé charity Ostravsko-opavské diecéze, organizace či individuální dárci.

Díky pravidelnému kontaktu s partnerskými organizacemi na Ukrajině a v Moldavsku, dochází k osobním předávkám této materiální pomoci. Rádi přijmeme dary v podobě hygienických, sanitárních a zdravotních potřeb, stomických a kompenzačních pomůcek, kuchyňského vybavení, či nových oděvů/obuvi (pouze nově zakoupené!) a dalších. Pro více informací a případnou domluvu doručení věcí nás prosíme kontaktujte: +420 733 741 216, veronika.mechova@dchoo.charita.cz.

Zdravotnické a kompenzační pomůcky  Předávání materiální pomoci v Ovruči  Materiální pomoc