Projekty ČRA

Projekty ČRA zahrnují naše aktivity, podpořené v rámci výzev České rozvojové agentury Ministarstva zahraničních věcí ČR. Dotační tituly ČRA, do kterých se jako NNO můžeme zapojit, bývají vypisovány každým rokem a mezi jejich hlavní cíle patří: Globální rozvojové vzdělávání, Osvěta veřejnosti, Komunikace výsledků ZRS či Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci. Projekty ČRA chceme osvětově působit na obyvatele v ČR. Přiblížit jim Ukrajinu i Moldavsko - země, ve kterých působíme, přinést pravdivé informace o současné situaci v těchto zemích, přispívat k šíření povědomí o tématech ZRS a také budovat kapacity naší organizace a profesionalizovat vztahy s našimi zahraničními partnery pro efektivnější spolupráci v pomoci potřebným lidem.

Kapacity pro rozvoj IV.

Kapacity pro rozvoj IV.

2022
S dalším pokračováním projektu Kapacity pro rozvoj se soustředíme na technické zdokonalení naší práce a práce našich spolupracovníků. Chceme dále zvýšit efektivitu realizovaných aktivit a budovat kapacity pracovníků našeho střediska i partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku.
Kapacity pro rozvoj IV.

Kapacity pro rozvoj III.

2021
Díky projektu Kapacity pro rozvoj III můžeme pokračovat v činnostech předcházejících let, jejichž cílem bylo a je posílit odborné kapacity našeho střediska i našich partnerů. Projekt nám pomáhá realizovat další vize pomáhající lidem a budující občanskou společnost na Ukrajině i v Moldavsku.
Kapacity pro rozvoj II.

Kapacity pro rozvoj II.

2020
Navazujeme na úspěšný projekt Kapacity pro rozvoj, jenž probíhal v roce 2019. Jeho cílem je ještě více posílit odborné kapacity střediska a vybraných partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině. Cílem je také rozšířit finanční základnu skrze fundraisingový mentoring či budování visibility.
Kapacity pro rozvoj

Kapacity pro rozvoj

2019
Záměrem projektu Kapacity pro rozvoj je posílit odborné kapacity našeho střediska třediska a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, prohloubit spolupráci s našimi partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření ZRS a k realizaci dalších rozvojových a humanitárních projektů.
Kontrasty Ukrajiny

Kontrasty Ukrajiny

2018
Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví? Přicházíme s projektem, jehož cílem je zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi.