Projekty ČRA

Projekty ČRA zahrnují naše aktivity, podpořené v rámci výzev České rozvojové agentury Ministarstva zahraničních věcí ČR. Dotační tituly ČRA, do kterých se jako NNO můžeme zapojit, bývají vypisovány každým rokem a mezi jejich hlavní cíle patří: Globální rozvojové vzdělávání, Osvěta veřejnosti, Komunikace výsledků ZRS či Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci. Projekty ČRA chceme osvětově působit na obyvatele v ČR. Přiblížit jim Ukrajinu i Moldavsko - země, ve kterých působíme, přinést pravdivé informace o současné situaci v těchto zemích, přispívat k šíření povědomí o tématech ZRS a také budovat kapacity naší organizace a profesionalizovat vztahy s našimi zahraničními partnery pro efektivnější spolupráci v pomoci potřebným lidem. 

Kontrasty Ukrajiny

Kontrasty Ukrajiny

2018
Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví? Přicházíme s projektem, jehož cílem je zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi.
Kapacity pro rozvoj

Kapacity pro rozvoj

2019
Záměrem projektu Kapacity pro rozvoj je posílit odborné kapacity našeho střediska třediska a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, prohloubit spolupráci s našimi partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření ZRS a k realizaci dalších rozvojových a humanitárních projektů.
Kapacity pro rozvoj II.

Kapacity pro rozvoj II.

2020
Navazujeme na úspěšný projekt Kapacity pro rozvoj, jenž probíhal v roce 2019. Jeho cílem je ještě více posílit odborné kapacity střediska a vybraných partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině. Cílem je také rozšířit finanční základnu skrze fundraisingový mentoring či budování visibility.