Mikulášská nadílka

Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny začal v roce 2014. V únoru 2022 napadlo Rusko Ukrajinu otevřeně a vypukla tak válka prakticky na území celé země. Každým dnem se střílí ostrými a počet obětí narůstá. Nejde však jen o armádu a vojenské složky, jež jsou do bojů zapojeny. Válka ovlivňuje i každodenní život rodin a dětí, které žijí v bezprostřední blízkosti frontové linie a nemají kam jít. Lidé z těchto oblastí jsou traumatizováni očitými zážitky válečného konfliktu. Některým nezbývá nic jiného, než v nebezpečných podmínkách zůstat.

Do zasažených oblastí od začátku nepokojů pravidelně přepravujeme hygienické a potravinové balíky pomoci. Lidem v této oblasti je třeba pomoci, protože jsou každodenně ohrožováni probíhající válkou, ekonomika tamních měst, založená na průmyslové výrobě, je ochromena a lidé jsou většinou bez práce. Počet obyvatel v oblasti klesl na jednu třetinu oproti roku 2013. Řada obyvatel trpí zdravotními problémy spojenými s průmyslovým znečištěním kvůli tepelné a uhelné elektrárně. Ve městech často nefungují základní služby, chybí lékaři, zdravotní sestry, infrastruktura je narušená a veliký problém je také s pitnou vodou, která v celé oblasti prakticky chybí. Státní a místní správu v postižených obcích často zastupuje vojenská správa CIMIC.

Nápad uspořádat Mikulášskou nadílku, a udělat tak radost dětem, které nemají takové štěstí jako my a vyrůstají v prostředí války, přišel v roce 2017. „Rozhodli jsme se, že zkusíme Mikulášskou nadílku zorganizovat každý rok, protože první ročníky byly velmi úspěšné a přinesly do tak nehostinného prostředí hodně dětské radosti,“ vysvětluje za Diecézní charitu ostravsko-opavskou Veronika Hodečková.

Během minulého ročníku v prosinci 2021 se podařilo obdarovat díky štědrosti českých dárců 150 dětí, což je 3x více, než bylo původně v plánu. "Dárky jsme rozdávali v Doněcké oblasti ve vesnicích v blízkosti bojů a ve velmi chudé Žytomyrské oblasti, letos chceme udělat radost dětem opět v těchto dvou oblastech," upřesňuje Miroslav Hodeček ze Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

Jak se můžete zapojit do Mikulášské nadílky 2022?

Fotogalerie z předávání Mikulášských balíčků 2019