Mikulášská nadílka

Ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který započal v roce 2014, navzdory minským dohodám stále trvá. Každým dnem se střílí ostrými a počet obětí narůstá. Nejde však jen o armádu a vojenské složky, jež jsou do bojů zapojeny. Válka ovlivňuje i každodenní život rodin a dětí, které žijí v bezprostřední blízkosti frontové linie a nemají kam jít. Lidé z Doněcké a Luhanské oblasti jsou traumatizováni očitými zážitky válečného konfliktu. Některým nezbývá nic jiného, než v nebezpečných podmínkách zůstat.

Do zasažených oblastí od začátku nepokojů pravidelně přepravuje hygienické a potravinové balíky pomoci. Lidem v této oblasti je třeba pomoci, protože jsou každodenně ohrožováni probíhající válkou, ekonomika tamních měst, založená na průmyslové výrobě, je ochromena a lidé jsou většinou bez práce. Počet obyvatel v oblasti klesl na jednu třetinu oproti roku 2013. Řada obyvatel trpí zdravotními problémy spojenými s průmyslovým znečištěním kvůli tepelné a uhelné elektrárně. Ve městech často nefungují základní služby, chybí lékaři, zdravotní sestry, infrastruktura je narušená a veliký problém je také s pitnou vodou, která v celé oblasti prakticky chybí. Státní a místní správu v postižených obcích často zastupuje vojenská správa CIMIC.

Život nedaleko bojové zóny je velmi frustrující. Často místní lidé slýchávají střelbu a nikdy neví, kdy se boje vrátí zpátky do měst, ve kterých žijí. Mnoho lidí kvůli tomu trpí psychickými problémy a nedokáže žít běžný život.

Nápad uspořádat Mikulášskou nadílku, a udělat tak radost dětem, které nemají takové štěstí jako my a vyrůstají v prostředí války, přišel v roce 2017. „Rozhodli jsme se, že zkusíme Mikulášskou nadílku zorganizovat každý rok, protože první ročníky byly velmi úspěšné a přinesly do tak nehostinného prostředí hodně dětské radosti,“ vysvětluje za Diecézní charitu ostravsko-opavskou Veronika Mechová.

Během minulého ročníku v prosinci 2020 se podařilo obdarovat díky štědrosti českých dárců 150 dětí, což je 3x více, než jsme původně plánovali „Mikulášská nadílka 2020 probíhala poprvé pouze on-line. Navzdory koronaviru, který nás všechny nějakým způsobem postihl, se ale podařilo vybrat zhruba 235 tisíc korun, díky čemuž jsme mohli skrze naše partnery obdarovat mnoho potřebných dětí z Donětské oblasti a Žytomyrské oblasti," popisuje Miroslav Hodeček poslední nadílku, která byla dětem na Ukrajině doručena na konci prosince 2020 (svátek sv. Mikuláše se tam slaví 19. 12., pozn. red.).

Jak se můžete zapojit do Mikulášské nadílky 2021?

  • Vybrat konkrétní dítě z našeho seznamu poslat částku na jeho přání
  • Poslat libovolný finanční dar na transparentní účet (č.ú.: 2800779701/2010, VS: 999)
  • Přispět libovolnou částku skrze portál darujme.cz

Fotogalerie z předávání Mikulášských balíčků 2019