Domov pokojného stáří

V průběhu roku 2005 jsme v horské vesnici Usť Čorna na Zakarpatské Ukrajině dokončili přestavbu bývalého kulturního domu na Domov pokojného stáří. Jeho vedením je pověřena představená místní řeholní komunity. Provoz domova umožňuje zaměstnání šesti ošetřovatelkám, žijícím v téže vesnici. Domov poskytuje potřebným seniorům z oblasti trvalé ubytování s komplexní péčí, zahrnující stravu, úklid, praní prádla, asistenci při osobní hygieně, potřebnou ošetřovatelskou činnost. Domov má také vlastní zdravotní sestru.

Není zanedbáván ani společenský život klientů a tak je jim umožňována účast na společenských akcích nejrůznějšího charakteru (Mikulášské nadílky, předvánoční posezení, poutě atd.). Kapacita domova je 20 lůžek a o pobyt v něm je veliký zájem.

Finanční prostředky na provoz získává Domov částečně z plateb ubytovaných klientů.  Domov je podporován také ze společného fondu projektů Adopce na dálku a Důstojný život a z Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Další příjmy jsou tvořeny dobrovolnými dary. Na výstavbě domova a venkovních úpravách se značnou mírou podíleli dobrovolníci z České republiky.

V roce 2010 byl domov přeřazen pod našeho hlavního ukrajinského partnera na Zakarpatí - řeckokatolickou Charitu Tjačiv. V posledních letech probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy a došlo k navýšení kapacity domova.

Domov můžete podpořit skrze transparentní bankovní účet č.ú.: 2800779701/2010 (Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00, Ostrava), VS 888 – Podpora Domova pokojného stáří Usť Čorna. Podpoříte tak všechny seniory, kteří v Domově žijí (nejedná se o pomoc konkrétnímu seniorovi, jako u projektu Důstojný život).

Paní, žijící v Domově pokojného stáří    V Domově pokojného stáří