Potvrzení o daru

Všichni naši adoptivní rodiče a registrovaní dárci od nás do konce měsíce ledna obdrží elektronickou poštou potvrzení o daru. Rozesíláme jej automaticky na vámi uvedenou e-mailovou adresu v databázi při registraci. Toto potvrzení můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se Vám sníží daňový základ. Tato možnost platí jak pro podnikatele či OSVČ, tak pro zaměstnance. Odhadem se dá říci, že až 15% hodnoty daru můžete získat zpět, přesnou výši daňové úlevy je ale vždy nutné určit podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.