Domov pro matky s dětmi

Domov pro matky s dětmi v Oděse je určen pro ukrajinské maminky a jejich děti nebo těhotné ženy, které se ocitly v nouzi a jenž by bez poskytnuté pomoci musely i s dětmi živořit na ulici. Jedná se často o lidi bez domova, handicapované či nemocné matky z Oděsy a okolí, které se bez dopomoci nemohou o sebe a své děti starat. Domov pomáháme provozovat skrze finanční a materiální podporou od léta roku 2020. Libovolnou částkou můžete pomoci i vy! Příchozím potřebným lidem, kteří často přišli o vše, jsou zde s láskou zajištěny všechny základní potřeby jako střecha nad hlavou, teplo, voda, postel, jídlo, hygiena, oděv, dokonce i léky a základní zdravotní ošetření a hlavně duchovní podpora a pocit bezpečí, který je pro lidi, jenž se ocitli v krizové situaci a na pokraji sil tolik potřebný.

Výstavbu Domova zahájily v roce 2012 sestry Služebnice Boha a Panny Marie z Matara, Kongregace Vtěleného Slova. Od roku 2016 provozují zmíněné služby pro potřebné příchozí a s matkami a jejich dětmi tam i bydlí. Domov leží ve vesnici Vapnjarka asi 12 km od Oděsy. Sestry se na naše středisko obrátily s prosbou o pomoc a podporu v roce 2019 v konkrétním případě jedné potřebné maminky. Té jsme společně pomohli z její nesnadné situace, což vedlo k oboustranným úvahám o další a trvalejší spolupráci. Se sestrami máme dlouholetý vztah a velmi dobré vzájemné zkušenosti díky Dětskému domovu sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku, jenž provozují sestry stejného řádu. Kongregace Vtěleného Slova byla založena knězem Karlosem Migelem Buelou 25. března roku 1984 v Argentině. V současnosti má přes 1300 členů a působí v 5 kontinentech světa. Na území Ukrajiny se s láskou starají o nejpotřebnější skupiny lidí - hendicapované, nemocné, potřebné seniory, lidi bez domova, sirotky a opuštěné děti, neúplné rodiny či matky s dětmi. 

"Do Domova v Oděse přijímáme matky s dětmi, aniž bychom omezili jejich délku
pobytu, protože chápeme, že některé problémy není možné vyřešit za den, měsíc ani za rok.
Jsou to matky v krizi. Často jsou nuceny opustit své děti, aby si vydělaly na živobytí.
Žijeme s matkami jako jedna rodina. Snažíme se s nimi trávit čas a formovat je
jako osobnosti, aby se rozvíjely komplexně - duchovně, morálně a kulturně.
Nejdůležitější je přivést je k odpovědnosti za sebe, své děti a svůj další život."
sestra Marie - vedoucí Domova

    Sestry s právě přijatou Olenou a jejím synem Sašou.    "Pro lidi v krizové situaci je důležitý pocit bezpečí..."

Základem fungování samotného domova je pevný vnitřní soucit k cizímu neštěstí, který nutí a povzbuzuje člověka přijít druhému na pomoc. Domov pro matky s dětmi v Oděse, někdy zvaný také Městečko milosrdenství, na sebe bere povinnost obnovit a povznést lidskou důstojnost u každého poníženého a odmítnutého člověka prostřednictvím zabezpečení jeho základních potřeb, péče o zdraví, duchovní pomoci a všestranného rozvoje (morálního, intelektuálního, pracovního).

V současné době žije v tomto Městečku Milosrdenství 5 maminek se svými dětmi. Maximální kapacita je 10 žen s dětmi. Sestry v domově působí 3. Jsou připraveny přijímat další potřebné, jelikož v Oděse a okolí je jich mnoho. Potřebují ale naši podporu, aby mohly poskytovat dané služby co nejkvalitněji a nejefektivněji. Víme, že je jejich péče opravdu na úrovni a že dokáží člověku dodat jistotu a sílu do dalšího života.

Vašim finančním příspěvkem podpoříte všechny maminky s dětmi, které v Domově žijí (nejedná se o pomoc konkrétnímu dítěti/člověku, jako u projektu Adopce na dálku nebo Důstojný život). Přispět můžete skrze níže umístěnou darovací bránu a nebo převodem na náš transparentní bankovní účet č.ú.: 2800779701/2010 (Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00, Ostrava), VS 111 – Podpora Domova pro matky s dětmi v Oděse.

       "Jsou jako naše rodina."