Kapacity pro rozvoj

Záměrem nového projektu Kapacity pro rozvoj bylo posílit odborné kapacity Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO a dvou nových partnerských organizací v Moldavsku a na Ukrajině, a to v oblasti samostatnosti, akceschopnosti a kooperace. Dále prohloubit existující spolupráci mezi SHPaRS a partnerskými organizacemi a přispět tak k šíření Zahraniční rozvojové spolupráce a ke tvorbě a realizaci dalších rozvojových a humanitárních projektů, také díky studijní návštěvě pracovníků střediska v organizaci Caritas Ukraine.

Cíle projektu:
  • Posílit samostatnost, odbornost, kooperaci a akceschopnost nové ukrajinské partnerské organizace Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny a moldavské organizace Sociálně zdravotní centrum „Svatá Maria“ Grigorauca
  • Získat nové zkušenosti a posílit kvalifikovanost pracovníků SHPaRS DCHOO
Výstupy projektu:
  • Teoreticko-praktický blok pro rozvoj partnerství v Moldavsku a na Ukrajině
  • Stáž pracovníků z partnerských organizací z Ukrajiny a Moldavska v ČR
  • Odpovídající materiálně technické vybavení partnerských organizací na Ukrajině a v Moldavsku
  • Studijní pobyt v Caritas Ukraine pro pracovníky SHPaRS
  • Jazyková vybavenost pracovníka SHPaRS
  • Nová databáze (db) podporovaných osob na Ukrajině a podporujících v ČR

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy. Proto jsme se chtěli tímto projektem zaměřit na posilování kapacit s partnerskými organizacemi v těchto zemích.
Za poslední roky se Ukrajina, ve které SHPaRS realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně.
Základem pro efektivní ZRS jsou kvalitní a dostatečně vzdělaní partneři. Několik z našich partnerů má zkušenosti v určité oblasti rozvojové spolupráce (například pomoc dětem nebo seniorům), ale nově vzniklé partnerské organizace měly málo zkušeností v oblasti řízení NNO, spolupráce a fungování společných rozvojových projektů. Projektem jsme přispěli k navýšení partnerských i našich kapacit v potřebných oblastech a předali jsme odborné znalosti také našim partnerům, tak, abychom spolu mohli úspěšně vytvářet a realizovat společné projekty a přispět alespoň krůčkem k budování fungující občanské společnosti na Ukrajině i v Moldavsku.

Období realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

ČRA

Projekt „Kapacity pro rozvoj“ byl podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.