Kontrasty Ukrajiny

Jaká je aktuální situace na Ukrajině? Zajímá vás současné dění v zemi, průřezová společenská témata, názory místních obyvatel i odborníků různých odvětví? Cílem projektu Kontrasty Ukrajiny bylo zvýšit zájem o tuto vzdálenostně, kulturně i historicky nám velmi blízkou zemi.
Ukrajina je nám velmi blízko. S naší zemí má dokonce kus společné historie. Ale lidé o ní moc neví, spíše stále převládají zažité stereotypy. Posláním projektu Kontrasty Ukrajiny bylo ukázat lidem zemi v opravdovém světle, dotknout se aktuálních společenských témat a poukázat na to, že Ukrajina není jen Zakarpatí, Nikola Šuhaj a děravé cesty. Také o konfliktu na východě země se toho už moc neví, přestože boje stále probíhají a nutí žít podstatnou část obyvatel v dennodenním strachu a nebezpečí. SHPaRS také popularizovalo témata Zahraniční rozvojové spolupráce ČR obecně a přispělo tak k její podpoře ze strany české veřejnosti.

Tématických okruhů, na nichž pracovníci střediska pracovali a jež byly postupně během roku 2018 zveřejňovány, bylo pět:

  • Pomoc lidem zasaženým válkou
  • Děti ulice a sociálně slabé rodiny
  • Současná kultura
  • Cestování po Ukrajině
  • Stáří na Ukrajině

V rámci každého tématu vzniklo dokumentární video a fotoreportáž. Zpracovali jsme také různé přidružené články, rozhovory a informace týkající se daného tématu. Všechen materiál byl zveřejňován zde na našem webu i na FB střediska. S každým tématem byl připraven i nový newsletter plný informací, který odkazoval na finální video, fotky i zajímavé články.

ČRA

Projekt „Kontrasty Ukrajiny“ byl podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.