Požehnané Velikonoční svátky
9. dubna 2020 Aktuality

Požehnané Velikonoční svátky

Požehnané Velikonoční svátky plné naděje, hodně zdraví, sil a pozitivní energie, přeje tým Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské

Požehnané Velikovnoce