Dobrovolnictví

Děkujeme za Vaše nabídky pomoci nám jako dobrovolník.

  Z bezpečnostních důvodů je nyní náš dobrovolnický program na Ukrajině do odvolání pozastaven. 

Pomoc v Městečku Milosrdenství v Ivano-Frankivsku

Během celého roku je možnost vypomoci s chodem dětského domova v Městečku Milosrdenství ve městě Ivano-Frankivsk na západní Ukrajině. Náplní turnusů většinou dvoutýdenních dobrovolnických pobytů je úklid, vaření, pomoc s chodem domova, péče a hraní si s dětmi. Ivano-Frankivská oblast patří k nejklidnějším oblastem v momentální ukrajinské krizi, je ovšem třeba dbát více než jindy na bezpečnost. Odjezd je na vlastní nebezpečí.
 
Doprava na vlastní náklady: autem, autobusem či vlakem.
Ubytování a strava zajištěno bezplatně na místě, doporučujeme nechat sestřičkám příspěvek na jídlo.
 
Základní informace:
  • Cestu si zajišťují a hradí dobrovolníci sami, vhodná doprava je například autobusem či vlakem.
  • Bezpodmínečně nutné je také si zařídit před cestou zdravotní pojištění na Ukrajinu a podepsat dobrovolnickou smlouvu, viz. “postup”.
  • Dobrovolničení je nevýdělečné, ale během pobytu máte zajištěnou stravu a ubytování.
Postup:
  • Pokud se chcete stát dobrovolníkem, kontaktujte nás nebo přímo zašlete životopis s návrhem termínu pobytu na Ukrajině na email c.Ey47a7TfrmY~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M.
  • Po domluvě s koordinátorkou dojde k podpisu smlouvy, doručení výpisu z rejstříku trestů a kopie Vašeho pojištění do zahraničí.
  • Bez těchto náležitostí NELZE odjet.
Informace pro dobrovolníka SHPARS o zpracování jeho OÚ (PDF)
Informace pro dobrovolníka SHPARS o zpracování jeho OÚ (docx)
 
Martina Igazová
MARTINA IGAZOVÁ
Dobrovolnice v Centru domácí péče Grigorauca
Moldavsko

Nejchudší země Evropy - Moldavsko - mě poprvé chytlo za srdce před čtyřmi lety. Od té doby zde jezdím pravidelně. Rozhodla jsem se i v rámci DCHOO zavítat do centra Domácí péče ve vesnici Grigorauka. Tam jsem působila jako dobrovolník mezi seniory a nemocnými lidmi. Jejích radost, když jsem je navštívila a donesla léky, jejich vděčnost, že jim někdo naslouchá v jejich nelehkém životním příběhu, mi potvrdily, jak smysluplné je být dobrovolníkem a jak naplňující je pomáhat.

Tomáš Nyč
TOMÁŠ NYČ
dobrovolník v Dětském domově sv. Mikuláše
Ukrajina

V srpnu 2019 jsem se ocitl jako dobrovolník v Dětském domově sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku. Když jsem se po čtrnácti dnech s dětmi loučil, nečekal jsem, že to bude tak těžké. Děti mě prosily, abych zůstal ještě pár dnů a v tu chvíli mi došlo, že my dobrovolníci tam opravdu nejsme kvůli natírání plotů, ale především pro ně. Pobyt na Ukrajině byl pro mě silným zážitkem.

Marie Šenkyříková
MARIE ŠENKYŘÍKOVÁ
dobrovolnice na Anglickém táboře pro děti
Ukrajina

Dobrovolnickou činnost jsem v minulosti sice už dělala, ale coby lektorka na táboře pro děti se zaměřením na Anglický jazyk, jsem byla poprvé. Byla to úžasná zkušenost. Každý den mě překvapilo, kolik dětí se „vyučování“ zúčastnilo, i když byly ještě prázdniny. Skvělá atmosféra tábora byla dána jednak samotnými dětmi, ale také dobrým zázemím a organizační pomocí ze strany Otce Ivana, jeho rodiny a pracovníků střediska. Na Ukrajině se mi moc líbilo. Oproti jiným zahraničním pobytům, které mám za sebou mě mile překvapilo, jak mě všichni rychle a hezky přijali, přestože mě viděli úplně poprvé.