Bankovní spojení

Adopce na dálku Ukrajina

č.ú.: 2901066196/2010
Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00 Ostrava
VS číslo smlouvy (YY22XXX)
dary navíc (YY22XXX111)
 

Důstojný život Ukrajina

č.ú.: 2401066202/2010
Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00 Ostrava
VS číslo smlouvy (YY33XXX)
dary navíc (YY33XXX111)
 

Důstojný život Moldavsko

č.ú.: 2800653674/2010
Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00 Ostrava
VS číslo smlouvy (YY44XXX)
dary navíc (YY44XXX111)
 

Dary

č.ú.: 2800779701/ 2010 (transparentní účet)
Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00 Ostrava

VS 111 – Domov pro matky s dětmi v Oděse
VS 222 – Dary pro oběti konfliktu na Ukrajině
VS 444 – Podpora Dětského domova sv. Mikuláše
VS 555 – Režie SHPaRS DCHOO
VS 666 – Daruj Balík základní potřeby
VS 777 – Podpora Centra domácí péče v Grigorauce
VS 888 – Podpora Domova pokojného stáří Usť Čorna
VS 999 – Mikulášská nadílka dětem v bojových zónách na Ukrajině