Poděkování dárcům a přehled činnosti 2019
3. února 2020 Aktuality

Poděkování dárcům a přehled činnosti 2019

Vážení dárci, adoptivní rodiče, kamarádi a příznivci dění na Ukrajině a v Moldavsku, opět po roce Vám vyjadřujeme upřímné poděkování za Vámi poskytnutou podporu lidem žijícím na Ukrajině a v Moldavsku a za důvěru, kterou jste nám tím prokázali. Přestože i situace v České republice, v našich osobních životech a rodinách není často jednoduchá, nezapomínáte na druhé, potřebné a Vám často neznámé osoby, jménem kterých Vám nyní ze srdce děkujeme.

Naše společné úsilí se může mnohdy zdát marné či nekonečné, ale máte-li možnost stát se očitým svědkem předávání „dobra“ z České republiky lidem, kteří to potřebují, věřte, že dopad té naší „kapky v moři“ je opravdu velký. Rádi bychom vás krátce informovali o tom, co se nám, také díky Vám, v uplynulém roce podařilo.

Poděkování dárcům

Návštěva paní Galiny v rámci pravidelného monitoringu projektů v Moldavsku. V programu Důstojný život je zde zahrnuto 32 potřebných seniorů. Grigorauca, Červen 2019, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Naše stěžejní projekty Adopce na dálku a Důstojný život pokračovaly a pomáhaly i v roce 2019. Průměrně, Adopce na dálku, pomohla měsíčně zlepšit životní podmínky cca 374 rodinám, což je o 7 více než v roce 2018. Důstojný život pak, průměrně měsíčně, pomohl cca 252 seniorům na Ukrajině, což je o 22 více než v roce 2018 a 32 seniorům v Moldavsku. V souvislosti s těmito projekty chceme upozornit na účty platné pro Adopci na dálku a Důstojný život na Ukrajině:

Adopce na dálku: 29 01 06 61 96/2010

Důstojný život Ukrajina: 24 01 06 62 02/2010.

Nové účty máme u FIO banky z důvodu nulových poplatků. Prosíme o zasílání dalších financí již na tyto účty. Staré účty u Raiffeisen Bank: Adopce na dálku 501 500 67 23/5500 a Důstojný život: 501 500 67 31/5500 budou funkční do konce roku 2020.

Prosíme Vás také o doplnění e-mailové adresy do databáze Adopce na dálku a Důstojného života na Ukrajině a v Moldavsku, z důvodů zasílání potvrzení k dani elektronickou poštou. V případě, že potřebujete poradit či e-mailovou adresu nemáte, neváhejte se na nás obrátit. Poštou již nebude potvrzení k dani zasílat, pouze na vyžádání.

Poděkování dárcům

Čeští dárci se na Ukrajině setkali s dětmi, rodinami, které podporují v rámci projektu Adopce na dálku. Cestu adoptivních rodičů organizujeme každý rok v létě. Zakarpatí, srpen 2019, foto archiv SHPaRS

Válečný konflikt na východní Ukrajině stále pokračuje, přestože mu v médiích již téměř není věnovaná pozornost. Do dnes v blízkosti frontové linie umírají lidé a obyvatelstvo tzv. bojových zón je konfrontováno se surovou realitou válečného konfliktu. I nadále v roce 2019 jsme se snažili, díky českým dárcům a Tříkrálové sbírce, v Doněcké a Luhanské oblasti pomáhat potravinami, hygienou, vybavením domácností, oblečením či pouhou podporou v podobě naší návštěvy či duchovní návštěvy kněze.

Do bojových zón, a to konkrétně do obcí Pervomajske, Mykolajivka, Mariupol, Pokrovsk jsme v loňském roce již potřetí dopravili Mikulášské balíčky, které čeští dárci buď sami připravili, nebo podpořili finančně jejich nákup. Díky této štědrosti se podařilo získat obnos ve výši 163.099 Kč a obdarovat na 160 dětí. Ty v balíčcích dostaly přesně to, oč sv. Mikuláše prosily a tomu také odpovídala radost, kterou jsme měli možnost při předání sledovat.

Pomáhat lidem v bojových zónách budeme i v roce 2020. Na Balíky základní potřeby a další pomoc do těchto zón můžete přispět na účet 28 00 77 97 01/2010 (FIO banka) s novým VS 666.

Poděkování dárcům

Předávání dárku Makarovi (4 roky), který spolu s více jak 85 dětmi v bojových zónách dostal dárky díky Mikulášské nadílce. Mariupol, Prosinec 2019, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Získaná dotace z Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury nám umožnila na rok 2019 připravit projekt zaměřený na budování kapacit pro rozvojovou spolupráci. V rámci projektu jsme školili partnery z Ukrajiny a Moldavska ve fungování neziskových organizací a rozvojových projektů. Stejně tak jsme navštívili projekty Caritas Ukraine v bojových zónách a na oplátku je pak hostili v České republice a ukazovali projekty Diecézní charity ostravsko-opavské. Projektové dění jste mohli sledovat na našem webu či facebooku.

Pokračovala podpora Centra sociální a zdravotní péče svatá Maria v Grigorauce a seniorů v Moldavsku, stejně jako podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku a Domova pokojného stáří Naděje v Usť Čorne atd. Pokračovala podpora partnerství měst a krajů. Za podpory Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, Nadace život umělce a Renomie proběhl již 4. ročník Ukrajinského festivalu. Jako každoročně se vypravila pomáhat desítka českých dobrovolníků na Ukrajinu a bylo přepraveno několik tun materiální pomoci.

Poděkování dárcům

Příměstského English campu na Zakarpatí se letos zůčastnilo přes 60 dětí. Kromě několika lekcí AJ jsme dětem připravili výlety do hor, hry, výtvarné aktivity a návštěvu aquacentra. Foto archiv SHPaR

Díky Vám naše projekty v roce 2019 pomohly stovkám sociálně slabých, nemocných, diskriminovaným dětem, seniorům a rodinám na Ukrajině a v Moldavsku. Váš finanční příspěvek zkvalitnil život mnoha lidí, kterým jejich stát, okolí či rodina nemohli pomoci.

Boží přítomnost, zdraví a všudypřítomný pocit lásky, Vám ze srdce přejeme i do nového roku 2019, ve kterém budeme dále pokračovat v našem společném úsilí, ve znamení caritas.

S úctou a upřímným poděkováním všem dárcům, Charitám a partnerům 
 
O našich aktivitách a projektech se můžete dozvědět na našem facebooku.
Nebo při odběru našeho newsletteru.

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel.: 734 792 048 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj