Pomáháme potřebným lidem na Ukrajině a v Moldavsku.

Pomoc na Ukrajině

V současné době realizujeme na Ukrajině dlouhodobé i krátkodobé projekty, jenž se zaměřují na pomoc nejpotřebnějším cílovým skupinám ve formě humanitární pomoci i rozvojové spolupráce. Mezi základní aktivity patří projekty Adopce na dálku a Důstojný život, podpora Domova pokojného stáří v Usť čorné a Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku, či pomoc lidem, jejichž životy byly zasaženy ozbrojeným konfliktem na východě země.

Více informací

Pomoc v Moldavsku

Od roku 2014 pomáháme také v Moldavsku. S našimi tamními partnery v zemi realizujeme dva veliké projekty, jenž zlepšují životní situaci mnoha nemocným či opuštěným seniorům v okolí okresního města Singerei. Jde o program Důstojný život, jehož model jsme z Ukrajiny přenesli i zde, a Centrum domácí péče ve vesnici Grigorauca, kde mohou potřební lidé využívat ošetřovatelské a pečovatelské služby v ambulantní i terénní formě. 

Více informací

Aktuality