Prostředky z tříkrálové sbírky pomáhají na Ukrajině i v Moldavsku
21. února 2022 Aktuality

Prostředky z tříkrálové sbírky pomáhají na Ukrajině i v Moldavsku

Předání materiální pomoci opuštěným seniorům v oblasti ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině, pokračování v poskytování domácí péče starým a nemocným lidem v Moldavsku, pomoc chudým rodinám v Žytomyrské oblasti nebo podpora studentů ze Zakarpatské oblasti a organizace Anglického tábora pro děti. To vše a spoustu dalších dobrých aktivit, pomáhajících konkrétním potřebným lidem na Ukrajině a v Moldavsku, jsme mohli realizovat v roce 2021 i díky vám, kdo jste se zapojili do loňské Tříkrálové sbírky. 

"Starší lidé, kteří žijí v bezporostřední blízkosti bojů jsou často odříznuti od služeb, zboží, někdy i od vody, elektřiny a plynu. Jsme jedna z mála organizací, která jim pomáhá a díky vaší podpoře můžeme pomoci ještě o něco více," uvádí ředitel Caritas Mariupol o. Rostislav Srinjuk. S tamní charitou spolupracujeme na východě Ukrajiny již několik let. Z prostředků, které se minulý rok vybraly v rámci Tříkrálové sbírky bylo podpořeno 31 seniorů, žijících v bojové zóně a ve městě Mariupol. Místní pracovníci jim mohli poskytnout nezbytně nutnou zdravotně-sociální péči, zdravotní, hygienický a potravinový materiál nebo potřebným pořídit dřevo a uhlí na topení.

Pomoc na východě Ukrajiny
S našimi partnery z organizace Caritas Mariupol jsme pomohli 31 potřebným
seniorům z východní Ukrajiny. (foto: archiv SHPaRS)

Tříkrálová sbírka (dále i TKS) je největší sbírka u nás. Charita Česká republika, diecézní a lokální charity tak můžou každoročně vybrané prostředky proměnit skrze své služby, projekty a aktivity v mnoho dobra, zlepšujícího život spoustě konkrétních potřebných lidí. Devadesát procent vybraných prostředků jde na pomoc lidem v České republice, zbývajících deset procent pak na projekty zahraniční pomoci. Do této kategorie spadají i naše aktivity.

Podle jakého klíče se dělí finance TKS v naší diecézi?

Klíč pro rozdělení tříkrálových prostředků zůstává každý rok stejný a řídí se pravidly sbírky. Z 65 % finance pomáhají v místech, kde byly vykoledovány (zaslány s variabilním symbolem dané místní Charity) a podporují předem schválené charitní záměry. 15 % míří na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % pomáhá rozvojovým projektům v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5% tvoří zákonná režie sbírky.

V minulém roce nám z TKS připadlo 596 582 Kč, díky kterým jsme mohli pomoci mnoha lidem na Ukrajině a v Moldavsku. Co se tedy v roce 2021 díky Tříkrálové sbírce povedlo?
Důstojný život Moldavsko
V Moldavsku podporujeme potřebné seniory v oblasti Singerei díky
Centra domácí péče v Grigorauce a projektu Důstojný život. (foto: Miroslav Hodeček, SHPaRS)

Kromě již zmíněné pomoci na východní Ukrajině jsme pomohli konkrtétním potřebným lidem na mnoha místech. K pravidelným projektům, financovaným převážně z TKS, patří ty, které realizujeme v Moldavsku, a sice Centrum sociální a zdravotní péče svatá Maria v Grigorauce a pomoc potřebným seniorům z regionu Singerei prostřednictvím projektu Důstojný život. V roce 2021 pracovníci centra poskytli péči asi 135 potřebným klientům, kteří potřebují služby zdravotní a sociální domácí péče. S každým příjemcem se péče plánuje individuálně dle konkrétních aktuálních potřeb. Lékařská péče o pacienty je poskytována ambulantně, ale i doma. V rámci programu Důstojný život bylo materiálně a finančně podpořeno dalších 12 potřebných seniorů.

Adopce na dálku Žytomyrská oblast
Monitoring situace rodiny, kterou jsme zapojili do Adopce na dálku. Projekt v Žytomyrské oblasti
realizujeme od roku 2020. (foto: Miroslav Hodeček, SHPaRS)

Ve velmi chudé Žytomyrské oblasti na Ukrajině jsme díky TSK podpořili naše partnery v chodu projektu Adopce na dálku.Ten jsme v oblasti nedaleko nechvalně známého Černobylu začali zavádět v roce 2020 a již díky něj pomáháme s našimi českými dárci více než 60 konkrétním dětem a jejich rodinám. Kromě toho jsme z prostředků TKS materiálně a finančně podpořili jednorázově 10 rodin v akutní nouzi.

Pomoc na Zakarpatí

Potřebná rehabilitasce pro malého Pavola ze Zakarpatské oblasti byla také financována z prostředků tříkrálové sbírky. (foto: archiv SHPaRS)

V Zakarpatské oblasti se na přelomu července a srpna konal sedmidenní Anglický tábor, kterého se účastnilo více než 60 dětí. Šlo již o pátý ročník příměstského programu pro děti, který organizujeme ve vesnici Novoselyca. Byla podpořena léčba dvou těžce nemocných dětí a jedné seniorky, o které se starají naši partneři z Tjačivské Charity (BF Caritas O. Chiry). Jedním z nich byl i dvouletý Pavlo, který trpí spinální svalovou atrofií. Jeho rodičům jsme mohli pomoci s potřebnou a nákladnou rehabilitací. Dále byli podpořeni tři studenti při jejich VŠ studiu, kteří by sami na potřebné výdaje neměli prostředky.

Anglický tábor pro děti na Zakarpatí
Pátý ročník anglického příměstského tábora pro děti proběhl v podhorské vesnici Novoselyca v Zakarpatské oblasti.
(foto: archiv SHPaR)

Vážení přátelé, díky Tříkrálové sbírce můžeme každoročně pomoci mnoha potřebným lidem. Děkujeme vám všem, kdo jste se do ní v minulém roce zapojili. Tříkrálová sbírka 2022 již pomalu končí, ale pokud byste chtěli, do 30. dubna 2022 stále můžete přispět v on-line podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Část výdělku půjde opět na naše projekty v roce 2022.

Tříkrálová sbírka DĚKUJEME!