Poděkování dárcům za podporu v roce 2018
3. ledna 2019 Aktuality

Poděkování dárcům za podporu v roce 2018

Vážení dárci, adoptivní rodiče, kamarádi a příznivci dění na Ukrajině a v Moldavsku, opět po roce Vám vyjadřujeme upřímné poděkování za Vámi poskytnutou podporu lidem žijícím na Ukrajině a v Moldavsku a za důvěru, kterou jste nám tím prokázali. Přestože i situace v České republice, v našich osobních životech a rodinách není často jednoduchá, nezapomínáte na druhé, potřebné a Vám často neznámé osoby, jménem kterých Vám nyní ze srdce děkujeme.

Naše společné úsilí se může mnohdy zdát marné či nekonečné, ale máte-li možnost stát se očitým svědkem předávání „dobra“ z České republiky lidem, kteří to potřebují, věřte, že dopad té naší „kapky v moři“ je opravdu velký. Rádi bychom vás krátce informovali o tom, co se nám, také díky Vám, v uplynulém roce podařilo.

Děkujeme za podporu

Zjišťování potřeb obyvatel, žijících v bezprostřední blízkosti bojových zón. Luhanske, Říjen 2018, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Naše stěžejní projekty Adopce na dálku a Důstojný život pokračovaly a pomáhaly i v roce 2018. Průměrně, Adopce na dálku, pomohla měsíčně zlepšit životní podmínky cca 367 rodinám, což je o 13 více než v roce 2017. Důstojný život pak, průměrně měsíčně, pomohl cca 230 seniorům na Ukrajině a 30 seniorům v Moldavsku. V souvislosti s těmito projekty pro Vás máme důležitou novinku.

Založili jsme nové účty pro Adopci na dálku a Důstojný život na Ukrajině: Adopce na dálku: 29 01 06 61 96/2010, Důstojný život Ukrajina: 24 01 06 62 02/2010. Nové účty máme u FIO banky z důvodu nulových poplatků. Prosíme o zasílání dalších financí již na tyto účty. Staré účty u Raiffeisen Bank: Adopce na dálku 501 500 67 23/5500 a Důstojný život: 501 500 67 31/5500 budou funkční do konce roku 2019.

Prosíme Vás také o doplnění e-mailové adresy do databáze Adopce na dálku a Důstojného života na Ukrajině a v Moldavsku, z důvodů zavádění zasílání potvrzení k dani elektronickou poštou. V případě, že potřebujete poradit či e-mailovou adresu nemáte, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za podporu

Návštěva paní Ljudmily podporované v rámci projektu Důstojný život v Moldavsku. Grigorauca, Červen 2018, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Válečný konflikt na východní Ukrajině stále pokračuje, přestože se netěší přízni médií, tak zde do dnes umírají lidé a obyvatelstvo tzv. bojových zón je konfrontováno se surovou realitou válečného konfliktu. I nadále v roce 2018 jsme se snažili, díky českým dárcům a Tříkrálové sbírce, v Doněcké a Luhanské oblasti pomáhat potravinami, hygienou, vybavením domácností, oblečením či pouhou podporou v podobě naší návštěvy či duchovní návštěvy kněze.

Do bojových zón, a to konkrétně do obcí Luhanske, Vozdvyženky, Novoluhanske, Svitlodarsk a Slavjansk, jsme letos již podruhé dopravili Mikulášské balíčky, které čeští dárci buď sami připravili, nebo podpořili finančně jejich nákup. Díky této štědrosti se podařilo získat obnos ve výši 156 156 Kč a obdarovat na 200 dětí. Ty v balíčcích dostaly přesně to, oč sv. Mikuláše prosily a tomu také odpovídala radost, kterou jsme měli možnost při předání sledovat.

Pomáhat lidem v bojových zónách budeme i v roce 2019. Na Balíky základní potřeby a další pomoc do těchto zón můžete přispět na účet 28 00 77 97 01/2010 (FIO banka) s novým VS 666. Cena potravino-hygienického balíku je cca 1 250 Kč, a to včetně nákladů na nákup, balení, přepravu a 5% režii.

Děkujeme za podporu

Předávání dárků Arsenijovi 8, který spolu s více jak 80 dětmi v bojových zónách dostal dárky díky Mikulášské nadílce. Luhanske, Prosinec 2018, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Získaná dotace z Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury nám umožnila na rok 2018 připravit osvětovou kampaň na vybraná témata z Ukrajiny, kterou jste mohli sledovat na našem webu, facebooku či při odběru našeho newsletteru. Témata, kterým jsme se věnovali, byla: stáří na Ukrajině, kultura, cestování, sociální situace rodin a lidé zasažení válkou. Tříkrálová sbírka v roce 2018 umožnila opět podpořit řadu kvalitních a velmi potřebných rozvojových projektů a počinů na Ukrajině a v Moldavsku (konal se druhý ročník anglického tábora na Zakarpatí, kterého se účastnilo více než 60 dětí; tábor „Bez války“ v Kaluši pro děti a rodiny zasažené konfliktem; školili se psychologové pro pomoc lidem zasaženým válkou a další).

Pokračovala podpora Centra domácí a zdravotnické péče Grigorauca a seniorů v Moldavsku, stejně jako podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku a Domova pokojného stáří Naděje v Usť Čorne atd. Probíhaly aktivity spojené s v minulosti uzavřeným partnerstvím měst a bylo také uzavřeno partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Zakarpatskou oblastí. Jako každoročně se vypravila pomáhat desítka českých dobrovolníků na Ukrajinu a do Moldavska a bylo přepraveno několik tun materiální pomoci.

Děkujeme za podporu

Matka samoživitelka se svými dvěma dětmi. Měsíční příjem činí asi 2000 uah. Rodina je zapojena do programu Adopce na dálku. Tjačivský rajon, Říjen 2018, foto SHPaRS, Miroslav Hodeček

Díky Vám naše projekty v roce 2018 pomohly stovkám sociálně slabých, nemocných, diskriminovaným dětem, seniorům a rodinám na Ukrajině a v Moldavsku. Váš finanční příspěvek zkvalitnil život mnoha lidí, kterým jejich stát, okolí či rodina nemohli pomoci.

Boží přítomnost, zdraví a všudypřítomný pocit lásky, Vám ze srdce přejeme i do nového roku 2019, ve kterém budeme dále pokračovat v našem společném úsilí, ve znamení caritas.

 

S úctou a upřímným poděkováním všem dárcům, Charitám a partnerům

O našich aktivitách a projektech se můžete dozvědět na našem facebooku.

Mgr. Miroslav Hodeček ml.

Koordinátor rozvojových projektů
Tel.: 599 525 946 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj