I v roce 2018 jsme pomáhali díky Tříkrálové sbírce
20. března 2019 Aktuality

I v roce 2018 jsme pomáhali díky Tříkrálové sbírce

Díky prostředkům z loňské Tříkrálové sbírky jsme v roce 2018 mohli opět pomáhat na Ukrajině a v Moldavsku. Peníze byly rozděleny do humanitárních a rozvojových projektů DCHOO a podpořily tak nemalým dílem potřebné rodiny, děti i seniory v těchto zemích. Podívejte se níže na konkrétní aktivity, které se díky Vám, štědrým dárcům, podařilo uskutečnit.

Přehled činnosti
Nejstarší bratr se stará o chod domácnosti i o své mladší sourozence, kteří jsou zapojeni do programu Adopce na dálku. Tatínek umřel, maminka jela pryč za prací. Zakarpatí, Říjen 2018 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)
 
 

Sociálně zdravotní služby v Moldavsku

Pracovníci Centra zdravotně sociální péče ve vesnici Grigorauca poskytli v roce 2018 domácí péči periodicky 68 potřebným klientům z okolí (Grigorauca, Kopačeny, Singerej, Petropavlovka). Mimo to zprostředkovali také konzultace u doktorů (112), medicínské procedury (2895) a duchovně-psychologický doprovod. V Centru i po domech provádí zdravotní péče: injekce, konzultace, kontroly tlaku, cukru, krve, objednávají a vydávají se léky předepsány doktorem, převazy, masáže, prevence proleženin a fyzioterapie. Dále se vykonává pomoc s praním prádla a úklidem. V rámci programu Důstojný život bylo materiálně a finančně podpořeno také dalších 12 potřebných seniorů v rámci programu Důstojný život.

Potravinové balíčky do oblasti konfliktu

Díky Tříkrálové sbírce bylo možné podpořit také lidi zasažené konfliktem na východní Ukrajině. Tuto formu pomoci organizujeme už od roku 2015, každým rokem na východní Ukrajinu přivezeme několik stovek balíků se základními potravinami a hygienickými potřebami, kterých je v oblastech nedostatek. V roce 2018 bylo zformováno díky partnerské organizaci Koordinační rada dobrovolníků Oboloni v Kyjevě 158 balíků. Distribuce probíhala především v obcích Svitlodarsk, Novoluhanske, Luhanske, Slovjansk, Vozdvyženka, Pisky, Zajicevo a v jejich okolí. V září a říjnu, dále pak dalších 12 balíků díky českým dárcům, kteří přispěli na stále otevřenou sbírku (VS 666). Pomoc se rozšiřuje kromě SOS balíků také na další materiální podporu dle vyžádání či aktuálních potřeb.

Přehled činnosti
Paní Ludmila je podporovaná v rámci projektu Důstojný život v Moldavsku. Grigorauca, Červen 2018 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

 

Podpora sociálních aktivit na Zakarpatí

V oblasti Zakarpatí bylo díky prostředkům z Tříkrálové sbírky podpořeno několik aktivit. A to především: Rekonstrukce a vybavení místnosti pro volnočasové aktivity dětí ve farní budově ve vesnici Kryva, Chustský okres, uhrazení rehabilitace nemocného chlapce Ivana Olešina, který je po nehodě na invalidním vozíku a příspěvek na koupi motorového vozidla – dodávky pro naši hlavní partnerskou organizaci BF Caritas O. Chiry v Tjačivu, která prostorné a fungující auto potřebuje na činnosti spojené s projekty Adopce na dálku, Důstojný život, Domov pokojného stáří v Usť Čorné (pravidelný rozvoz potravin seniorům, pravidelný rozvoz inkontinenčních pomůcek a jiných potřeb pro domov pokojného stáří v Usť Čorné, rozvoz korespondence a materiální pomoci v rámci programu Adopce na dálku, pro Cesty adoptivních rodičů, pro pravidelné cesty do SHPaRS DCHOO v ČR, atd.). Jedním z hlavních výstupů byl Desetidenní anglický tábor pro děti v nově vybudovaném Centru pro mládež v Novoselyci. Program zaměřený na anglickou konverzaci připravili dva lektoři z ČR pro přibližně 60 dětí z chudých a sociálně slabých rodin. Děti z Novoselyce a okolních vesnic tak mohli skrze volnočasové aktivity, sport, hry, výlety a promítání pozvednout úroveň anglického jazyka a smysluplně strávit volný čas.

Seminář psychologické pomoci v případě traumatu

Seminář „Psychologická pomoc v případě traumatu – Poradenství osobě s psychickým traumatem pomocí metaforických obrazů a projekčních metod“ byl realizován partnerskou organizací „Caritas-Spes-Vinnytsia“ z Vinnycké oblasti. Naplánovány byly 4 moduly po třech dnech, které byly zaměřeny na získání teoretických znalostí a praktických nástrojů v oblasti analytické a cílené hluboké psychoterapie. Školení se zúčastnilo 25 odborníků – psychologů a lidí z pomáhajících profesí, kteří profesionálně či dobrovolně působí v této sféře. Konzultace nyní mohou poskytovat např.: vojákům ATO v nemocnicích; demobilizovaným účastníkům ATO; partnerům a rodině účastníků ATO a všem, kteří prožívají těžkosti a stres v souvislosti s prožitky z bojových zón na východě Ukrajiny.

Přehled činnosti
Anglický tábor pro děti na Zakarpatí. Novoselice, Srpen 2018 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

 

Pomoc na východě Ukrajiny a Mikulášská nadílka do bojových zón

Vzhledem k tomu, že během celého roku přichází žádosti o podporu dětí a potřebných, které zatím nebyly zahrnuty do našich projektů, rozhodli jsme se nechat si rezervu na tyto výdaje. Podpořeny tak byly např.: invalidní děti v Kyjevské krajské nemocnici. Spolupracujeme zde s iniciativou Help Children Kiev, která se snaží zlepšit životní podmínky tamním potřebným dětem. S naší finanční podporou mohli dobrovolníci iniciativy doručit do Dětské krajské nemocnice v Bojarce (část Kyjeva) špatně dostupné zdravotnické potřeby a pomůcky. A to zejména podsouvací nočníky, pleny, stomické pomůcky, inhalátory a další. Částečně byla z prostředků TKS také zafinancována Mikulášská nadílka 2018. Byly dokoupeny chybějící balíčky pro děti v bojových zónách, atd. Distribuce balíků probíhala především v Luhanskému, Vozdvyžence a Slovjansku během 19.-21.12.2018.

Tábor bez války pro děti a mládež

Ve městě Kaluš, v Ivano-Frankivské oblasti, byl našimi partnery z organizace „Molodyj národnyj ruch“ v roce 2018 zorganizován „Tábor bez války“. Byl určen pro děti patřící do potřebných a zranitelných rodin i pro děti účastníků bojů na východě Ukrajiny. Hlavním cílem byla úleva od stresu, obnovení důvěry v budoucnost, zapomenutí na problémy a učení se života v moderním světě. Tábora se zúčastnilo 30 dětí a 10 dobrovolníků – vedoucích z organizace „Molodyj národnyj ruch“ a z dalších partnerských organizací. Deset dní táborového programu se skládalo z praktických interaktivních lekcí, sportovních her, výletů a neustálé práce psychologa s účastníky (mnoho děti zažívá chronický stres v důsledku nespokojenosti s okolním světem, negativní přístup k blízkým a jiným lidem, neurózy).

Přehled činnosti
Předávání Mikulášských balíčků ve vesnici Luhanske, východní Ukrajina, Prosinec 2018 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

Mgr. Miroslav Hodeček ml.

Koordinátor rozvojových projektů
Tel.: 599 525 946 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj