Co se povedlo díky loňské Tříkrálové sbírce
11. března 2021 Aktuality

Co se povedlo díky loňské Tříkrálové sbírce

Podpora sester, pracujících v Domově pro potřebné matky s dětmi v Oděse, udržení velmi důležitých zdravotně-sociálních služeb v Moldavsku, anglický tábor pro děti v Zakarpatské oblasti nebo konkrétní pomoc seniorům z východní Ukrajiny. To vše a spoustu dalších dobrých aktivit, pomáhajících konkrétním potřebným lidem, jsme mohli realizovat v roce 2020 díky vám, kdo jste se zapojili do loňské Tříkrálové sbírky.   

"Opravdu pokaždé, když jsme kupovali jídlo nebo když jsme platili za inkaso, pokaždé jsme na Vás mysleli a děkovali Bohu za to, jak to vymyslel. Díky vaší organizaci můžeme pokračovat dále v naší práci a pěčovat o potřebné lidi." Napsala nám nedávno sestra Marie, která spolu s dalšími sestrami žije v Domově pro matky s dětmi v Oděse a stará se o potřebné, kteří v domově žijí a nebo přicházejí z ulice. Domov v Oděse jsme začali podporovat v roce 2020. Sestrám jsme pomohli také z prostředků, které se minulý rok vybraly v rámci Tříkrálové sbírky.Tříkrálová sbírka DĚKUJEME!

Tříkrálová sbírka (dále i TKS) je největší sbírka u nás. Charita ČR, diecézní a lokální charity tak můžou každoročně vybrané prostředky proměnit skrze své služby, projekty a aktivity v mnoho dobra, zlepšujícího život spoustě konkrétních potřebných lidí. Devadesát procent vybraných prostředků jde na pomoc lidem v České republice, zbývajících deset procent pak na projekty zahraniční pomoci. Do této kategorie spadají i naše aktivity.

Podle jakého klíče se dělí finance TKS v naší diecézi?

Klíč pro rozdělení tříkrálových prostředků zůstává každý rok stejný a řídí se pravidly sbírky. Z 65 % finance pomáhají v místech, kde byly vykoledovány (zaslány s variabilním symbolem dané místní Charity) a podporují předem schválené charitní záměry. 15 % míří na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % pomáhá rozvojovým projektům v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5% tvoří zákonná režie sbírky.

V minulém roce nám například z TKS připadlo 937 904 Kč, díky kterým jsme mohli pomoci mnoha lidem na Ukrajině a v Moldavsku. Co se tedy v roce 2020 díky Tříkrálové sbírce povedlo?
Důstojný život Moldavsko
V Moldavsku podporujeme potřebné seniory v oblasti Singerei díky
Centra domácí péče v Grigorauce a projektu Důstojný život. (foto: Miroslav Hodeček, SHPaRS)

Kromě již zmíněného Domova pro matky s dětmi v Oděse, jenž je určen pro ukrajinské maminky a jejich děti nebo těhotné ženy, které se ocitly v nouzi a bez poskytnuté pomoci by musely i s dětmi živořit na ulici, pokračovala také podpora dalších důležitých projktů. Mezi ty, jež jsou financovány převážně z TKS, patří naše aktivity v Moldavsku, a sice Centrum sociální a zdravotní péče svatá Maria v Grigorauce a pomoc potřebným seniorům z regionu Singerei skrze projekt Důstojný život. V roce 2020 pracovníci centra poskytli péči asi 120 potřebným klientům, kteří potřebují služby zdravotní a sociální domácí péče. S každým příjemcem se péče plánuje individuálně dle konkrétních aktuálních potřeb. Lékařská péče o pacienty je poskytována ambulantně, ale i doma. V rámci programu Důstojný život bylo materiálně a finančně podpořeno dalších 12 potřebných seniorů.

Domov pro matky s dětmi v Oděse
Sestry a podporované maminky z Domova v Oděse. (foto: archiv SHPaRS)

Ve velmi chudé Žytomyrské oblasti na Ukrajině jsme díky TSK s našimi partnery vytvořili strukturu pro projekt Adopce na dálku a konkrétně jsme pomohli několika rodinám při nákupu potřebného vybavení, oblečení, léků a jídla. Jsme velmi rádi, že se podařilo Adopci na dálku rozšířit i zde, jelikož jsme při několika monitorovacích cestách mohli sami poznat, jak velmi potřební lidé v oblasti žijí a že jich není vůbec málo. V současné době již individuální Čeští dárci podporují cca 30 dětí z potřebných rodin z Žytomyrské oblasti.

Adopce na dálku Žytomyrská oblast
Monitoring situace rodiny, kterou jsme zapojili do Adopce na dálku. Projekt jsme v roce 2020
rozšiřili i do velmi chudé Žytomyrské oblasti. (foto: Miroslav Hodeček, SHPaRS)

S prostředky z Tříkrálové sbírky jsme pomáhali také na východě Ukrajiny, potřebným seniorům, kteří žijí v blízkosti stále trvajícího ozbrojeného konfliktu v Doněcké oblasti. Spolu s kolegy z Caritas Mariupol, kteří poskytují domácí péči seniorům v bojových zónách, jsme pomohli 26 seniorům. Pracovníci Caritas Mariupol tak mohli těmto seniorům poskytnout nezbytně nutnou zdravotně-sociální péči, nakoupit jídlo, léky, hygienické pomůcky nebo třeba dřevo a uhlí na topení. S Caritas Mariupol spolupracujeme v oblasti dlouhodobě a jsme rádi, že můžeme naši spolupráci stále rozšiřovat.

Pomoc na východě Ukrajiny
S našimi partnery z organizace Caritas Mariupol jsme pomohli 26 potřebným
seniorům z východní Ukrajiny. (foto: archiv SHPaRS)

V Zakarpatské oblasti se konal čtvrtý ročník Anglického tábora, kterého se účastnilo více než 50 dětí. Byla také podpořena léčba těžce nemocných dětí a seniorů, o které se starají naši partneři z Tjačivské Charity (BF Caritas O. Chiry). Jedním z podpořených byl i Olexandr (11 let) z vesnice Kalyny, který se narodil s hyperkinetickou formou dětské mozkové obrny. Jeho rodičům jsme mohli pomoci s potřebnou a nákladnou rehabilitací. Proběhla také částečná rekonstrukce našeho Domova pokojného stáří v Usť-Čorné a byli podpořeni tři studenti při jejich VŠ studiu, kteří by sami na potřebné výdaje neměli prostředky. Dále proběhl vzdělávací program „Hledání ztracené historie“ v Kaluši pro děti z chudých rodin a ve Vinnycji proběhlo další školení pro psychology ke zdokonalení pomoci lidem zasaženým válkou.

Pomoc na Zakarpatí

Na Zakarpatí jsme podpořili několik těžce nemocných dětí a seniorů. (foto: archiv SHPaRS)

Vážení přátelé, díky Tříkrálové sbírce můžeme každoročně pomoci mnoha potřebným lidem. Děkujeme vám všem, kdo jste se do ní v minulém roce zapojili. Tříkrálová sbírka 2021 již pomalu končí, ale pokud byste chtěli, do 30. dubna 2021 stále můžete přispět v on-line podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz. Část výdělku půjde opět na naše projekty v roce 2021.

Poděkování od dětí z Žytomyru
Poděkování českým dárcům od jednoho z podpořených dětí z Žytomyrské oblasti. Skrze projekt Adopce na dálku
zde Čeští dárci podporují už skoro 30 dětí. (foto: archiv SHPaRS)

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel.: 734 792 048 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj