Vřelé poděkování od sester z Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku
4. listopadu 2022 Aktuality

Vřelé poděkování od sester z Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku

Řádové sestry Kongregace Vtěleného Slova, které se láskyplně starají o osiřelé děti a také o děti ze sociálně potřebných rodin v Dětském domově sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku, by rády touto cestou poděkovaly všem dárcům za dlouhodobou pomoc a podporu v době míru i v současných časech války. 

Řádové sestry z Dětského domova sv. Mikuláše, někdy zvaného Městečko milosrdenství, ve městě Ivano-Frankivsk díky finančním prostředkům od Vás – dárců mohou udržovat a zvelebovat dětský domov. „Jak víte, hlavní důraz je kladen na celkový rozvoj dětí a jejich pohodu, což zahrnuje zdravý fyzický a morální stav. Děti, které k nám byly právě přijaty, potřebují kompletní lékařské vyšetření a dlouhodobou podporu léčebných kurzů, které zahrnují různé procedury a léky v závislosti na složitosti onemocnění. Je také nutné vynaložit veliké úsilí, abychom pomohli dítěti dosáhnout odpovídající intelektuální úrovně, protože některé děti k nám přicházejí ve velmi zanedbaném stavu,“ uvádí hlavní sestra Marie Pokrov Pylypčuk

    Sestry s dětmi před domovem
Sestry s dětmi před domovem, Ivano-Frankivsk. Foto: archiv SHPaRS

V současné době v Dětském domově sv. Mikuláše žije 12 dětí ve věku od 4 do 17 let. Děti zde žijí na základě svolení orgánů sociálního zabezpečení nebo se svolením rodičů, kteří mají problémy s alkoholem, drogami anebo se nacházejí ve značné finanční tísni, a nemohou se o své děti náležitě starat, řádně je vychovávat a poskytnout jim takové zázemí, které by si zasloužily. Poskytnutí kvalitní péče a příjemného zázemí je každodenní prací řádových sester, které se o děti starají a poskytují jim spolu s péčí také tolik potřebnou lásku.  „Naše práce nám přináší velkou radost, především když v jejich očích vidíme klid a touhu být šťastnými navzdory všemu, čím si musely projít,“ dodává sestra Marie.

Nejnebezpečnější období od začátku války prožily sestry i s dětmi u svých známých ve Švýcarsku. Po složitých procedurách se jim podařilo vyřídit všechny potřebné dokumenty a uprchnout z velmi nejisté a napjaté situace prvních válečných dní a týdnů. Nyní jsou zpět a doufají, že se situace na Ukrajině již nezhorší.

Oslava narozenin
Oslava narozenin v domově, Ivano-Frankivsk. Foto: Archiv SHPaRS

V červnu roku 2021 od nás a našich dárců sestry obdržely 191 192 Kč. Částka 64 500 Kč byla použita na nákup léků a na lékařskou péči pro děti. Další významný výdaj ve výši 38 700 Kč byl použit na kvalitní trávení volného času dětí, jako například výlety do hor, lyžování a jiné sportovní či kulturní aktivity. Zbylé finanční prostředky byly vynaloženy na údržbu domu, platby energií, opravy aut a zpevnění stěny úkrytu. V roce 2022 jsme sestrám předali dalších 242 401 Kč, aby mohly ve svém díle pokračovat i v těžkých časech války. 

„Ještě jednou vyjadřujeme upřímné poděkování od nás, řádových sester i od dětí. V těchto těžkých časech je pro nás Vaše pomoc velkou oporou. Kéž Vám Pán žehná za dílo milosrdenství, které konáte v Jeho jménu, protože On sám řekl: „Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, pro mě jste udělali“ (Mt. 25.40).“ S vděčností a modlitbou uvádí sestra Marie Pokrov Pylypčuk.

    Psaní domácích úkolů
Psaní domácích úkolů s dětmi, Ivano-Frankivsk. Foto: archiv SHPaRS

Přispět můžete na účet:

č. ú.: 2800779701/2010

VS: 444 - Dětský domov sv. Mikuláše

Nebo pomocí darovací brány:

DAROVAT HNED

Dětský domov sv. Mikuláše