V Moldavsku jsme potěšili potřebné a naplánovali další spolupráci
25. června 2021 Aktuality

V Moldavsku jsme potěšili potřebné a naplánovali další spolupráci

Po koronavirové pauze jsme v červnu 2021 opět vyrazili na pracovní cestu. Cílem bylo dorazit přes Ukrajinu do Moldavska, kde jsme měli naplánováno plno práce. Kromě osobní návštěvy většiny potřebných, zapojených do našich projektů, jsme také dovezli hygienický a zdravotní materiál do Centra domácí péče v Grigorauce a s našimi tamními partnery pracovali na zefektivnění systému pomoci a připravování dalších aktivit. 

Už třetím rokem realizujeme díky podpoře České rozvojové agentury projekt Kapacity pro rozvoj. Tím se zaměřujeme na tzv. zvyšování kapacit - vzděláváme, posilujeme a profesně posunujeme jak nás, tak naše partnery na Ukrajině i v Moldavsku. Svou činnost v těchto zemích chceme zdokonalovat a do budoucna i rozšiřovat. Proto naše první cesta, po koronavirových omezeních posledního roku, vedla právě za našimi partnery a potřebnými do Moldavska. 

Moldavsko, červen 2021
Během monitoringu v Moldavsku jsme osobně navštívili i většinu potřebných
zařazených do projektu Důstojný život. (foto: Miroslav Hodeček, SHPaRS) 

Za našimi partnery z Grigorauky (region Singerei), jedeme obyčejně přes Slovensko a Zakarpatí, dále na hraniční přechod na Ukrajinsko-Moldavské hranici Mamalyha. Cesta trvá dva dny, zastavujeme na Ukrajině u našich partnerů a snažíme se vyřídit co nejvíce věcí i s nimi. Zpět jezdíváme přes Ivano-frankivsk, tradičně zastavujeme i v Dětském domove sv. Mikuláše a pokračujeme na hraniční přechod Krakovec na Ukrajinsko-Polské hranici. Pak už jen po polské dálnici téměř až do Ostravy. Ne jinak tomu bylo i tento rok.

V Moldavsku realizujeme dva hlavní projekty, které pomáhají potřebným v oblasti Singerei - Důstojný život a Centrum domácí péče. Ty fungují díky našim partnerům z Farní charity Grigorauca. Během posledního roku se tento tým lidí celkem obměnil, a tak bylo třeba vše ohledně naši společné práci probrat znovu i na živo. Kromě zdravotní sestry, koordinátorky projektů a sociální pracovnice, působí nyní v Grigorauce také nový kněz a duchovní součást našich projektů. Všichni jsou velmi ochotní, pracovití a sympatičtí a školení proběhlo hladce. Následovaly také teoretické bloky o efektivitě našich projektů, o prostoru pro případné inovace a také o vizích do budoucna.

Součástí naší monitorujicí návštěvy byly také osobní vizitace většiny potřebných, kteří jsou zapojeni do zmíněných projektů. V Důstojném životě nyní máme aktivně zařazených cca 35 potřebných seniorů a nemocných a Centrum domácí péče aktivně a opakovaně využívá cca 120 lidí. Příchozí v centru mohou zkonzultovat své zdravotní problémy, sestra je případně vyšetří, ošetří nebo poskytne potřebné léky. Je možné si tam ale také vyprat oblečení, umýt se a nebo si jen popovídat. Pracovnice tyto služby poskytují také terénní formou lidem, kteří by se do centra dostávali jen velmi těžko. Většinu lidí zařazených do našich projektů jsme během naší cesty navštívili osobně, předali jim pomoc od jejich českých dárců, ale také drobné dárky či základní zdravotní vybavení. Jejich radost a vděk byly obrovské. Rádi vám alespoň takto tyto díky předáváme. Do Centra domácí péče jsme z ČR dovezli také potřebnou materiální pomoc, a v Moldavsku nedostatkové zboží - především pleny pro staré a nemocné lidi, berle, obvazový materiál, hygienické prostředky a také další kompenzační pomůcky.

Společně s lidmi, zařazenými do našich projektů, děkujeme za pomoc také Vám českým dárcům. Každá osobní návštěva v místech našeho působení nás přesvědčuje o důležitosti práce, kterou společně s vámi vykonáváme.

ČRA
Projekt „Kapacity pro rozvoj“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Monitoring v Moldavsku  Monitoring v Moldavsku  Monitoring v Moldavsku

Monitoring v Moldavsku  Monitoring v Moldavsku   Monitoring v Moldavsku

Monitoring v Moldavsku  Monitoring v Moldavsku  Monitoring v Moldavsku

Monitoring v Moldavsku   Monitoring v Moldavsku  Monitoring v Moldavsku

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel.: 734 792 048 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj