Rušíme pevnou linku
2. února 2021 Aktuality

Rušíme pevnou linku

Z technických důvodů rušíme pevnou linku! Dále jsme ale na příjmu na našich telefonech a e-mailech. V případě potřeby neváhejte použít kontakty uvedené níže. 

Diecézní charita ostravsko-opavská
Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Kratochvílova 3,  702 00  Ostrava
e-mail: %aCk8c4WH_pr5~2938Es-Z29g
telefon: +420 733 741 216


Mgr. Miroslav Hodeček
e-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj
mobil: +420 734 792 048

Mgr. Veronika Mechová, DiS.
e-mail: c.Ey47a7TfrmY~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
mobil: +420 733 741 216

Nataliya Mrovcová
e-mail: ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
mobil:  +420 731 625 861