Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021
22. prosince 2020 Aktuality

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2021

Požehnané a radostné Vánoce. Ať Vám nový rok 2021 přinese spoustu štěstí, zdraví, pokoje a Božího požehnání. Přeje tým Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské

Vánoční přání 2021

(obrázek nakreslila Erika, 11let, Adopce na dálku, Ukrajina)