Přehled činnosti a poděkování za podporu v roce 2020
20. ledna 2021 Aktuality

Přehled činnosti a poděkování za podporu v roce 2020

Vážení dárci, adoptivní rodiče, příznivci našeho střediska a zájemci o dění na Ukrajině a v Moldavsku, stejně jako na začátku každého roku i nyní Vám vyjadřujeme upřímné poděkování za Vámi poskytnutou podporu potřebným lidem žijícím na Ukrajině a v Moldavsku. A děkujeme také za důvěru, kterou jste nám tím prokázali.

Přestože i situace v České republice, v našich osobních životech a rodinách není často jednoduchá, zvláště nyní ve spojitosti s pandemií koronaviru, nezapomínáte na druhé, potřebné a Vám často neznámé osoby. Naše společné úsilí se může mnohdy zdát marné či nekonečné, a naše podpora se může zdát být jen „kapkou v moři“. Máte-li však možnost stát se očitým svědkem předávání „dobra“ z České republiky lidem, kteří to opravdu potřebují, bez jakýchkoliv pochybností víte, že se díky té naší kapky dějí veliké věci v konkrétních životech lidí na Ukrajině a v Moldavsku.

Olexandr z vesnice Kalyny na rehabilitaci
Olexandr (11 let) se narodil s hyperkinetickou formou dětské mozkové obrny. Díky projektů tříkrálové sbírky jsme mohli jeho rodičům pomoci s potřebnou a nákladnou rehabilitací. Kalyny, Zakarpatská oblast, červen 2020 (foto: archiv SHPaRS)
 

Rádi bychom vás krátce informovali o tom, co se nám, také díky Vám, v uplynulém roce podařilo. Naše stěžejní projekty Adopce na dálku a Důstojný život pokračovaly a pomáhaly i v roce 2020. Průměrně, Adopce na dálku, pomohla měsíčně zlepšit životní podmínky cca 369 rodinám, Důstojný život pak, průměrně měsíčně, pomohl cca 266 seniorům na Ukrajině, což je o 12 více než v roce 2019 a 34 seniorům v Moldavsku. V rámci projektu Adopce na dálku nově působíme i ve vzdálenější Žytomyrské oblasti, která je jednou z nejchudších na Ukrajině. V souvislosti s těmito projekty chceme upozornit na účty platné pro Adopci na dálku a Důstojný život na Ukrajině: Adopce na dálku: 2901066196/2010, Důstojný život Ukrajina: 2401066202/2010. Účty máme u FIO banky z důvodu nulových poplatků. Prosíme o zasílání dalších financí již jen na ně. Staré účty u Raiffeisen Bank již nebudou funkční.

Pomoc seniorům na Zakarpatí

Materiální, finanční a potravinovou pomoc poskytujeme v rámci několika projektů potřebným dětem, rodinám i seniorům po celé Ukrajině. Zakarpatská oblast, přelom roku 2019 a 2020 (foto: archiv SHPaRS)

Prosíme Vás také o doplnění e-mailové adresy do databáze Adopce na dálku a Důstojného života na Ukrajině a v Moldavsku, z důvodů zasílání potvrzení k dani elektronickou poštou. V případě, že potřebujete poradit či e-mailovou adresu nemáte, neváhejte se na nás obrátit. Poštou již nebude potvrzení k dani zasílat, pouze na vyžádání.
Je velmi důležité mít v databázi platný e-mail a znát své přístupové údaje do databáze také kvůli korespondence s dětmi a seniory. Dopisy nově vkládáme přímo do databáze, kde si je můžete stáhnout. Jakmile k vaši smlouvě dopis nahrajeme, přijde vám automatické upozornění na vámi zadaný e-mail. Dopisy již nebudeme posílat poštou ani e-mailem. Šetříme tak čas, finance i životní prostředí. Pokud by někdo chtěl dopis ve fyzické podobě, může se s námi domluvit, budeme je mít v kanceláři. V případě, že chcete vy poslat dopis nebo balík dítěti nebo seniorovi, samozřejmě můžete, a to na naši adresu nebo na e-mail.
Přání od dětí z východní Ukrajiny

                         Děti obdarované v rámci Mikulášské nadílky 2020 nakreslily českým dárcům jako poděkování tato přáníčka. Doněcká a Žytomyrská oblast, Prosinec 2020 (foto: archiv SHPaRS)

Válečný konflikt na východní Ukrajině stále pokračuje, přestože se netěší přízni médií, tak zde do dnes umírají lidé a obyvatelstvo tzv. bojových zón je konfrontováno se surovou realitou válečného konfliktu. Přestože jsme letos nemohli pomáhat na východní Ukrajině osobně, v rámci projektu Pomoc obětem konfliktu jsme mohli pomoci dalšímu člověku, který se dostal do těžké životní situace v důsledku stále trvajících bojů. Dále jsme také během roku komunikovali případné rozšíření naší spolupráce v blízkosti bojových zón s našimi tamními partnery z Caritas Mariupol. 

Pro potřebné děti na východní Ukrajině, konkrétně z obcí, které se nachází nedaleko frontové linie v Doněcké oblasti, jsme v prosinci již počtvrté připravili Mikulášskou nadílku. Nově jsme také zapojili i potřebné děti z velmi chudé Žytomyrské oblasti, ležící ve střední Ukrajině. Mikulášská nadílka vzhledem ke koronavirové situaci proběhla poprvé pouze online, ale to nic nezměnilo na štědrosti vás, českých dárců. Podařilo se získat obnos ve výši 235 000 Kč a obdarovat na 150 dětí. Všechny v balíčcích dostaly přesně to, co si přály, a tomu také odpovídala jejich radost, kterou mohli při předávání sledovat pracovníci našich partnerských organizací.

Získaná dotace z Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury nám umožnila na rok 2020 připravit projekt zaměřený na budování kapacit pro rozvojovou spolupráci. Přestože jsme museli tento projekt přizpůsobit aktuální situaci u nás a na Ukrajině, podařilo se nám jeho část zrealizovat a zprofesionalizovat tak naše středisko i partnerské organizace především v oblastech on-line komunikace s dárci, fundraisingu projektů nebo třeba visibility a brandingu našich organizací.

Nový projekt Domov pro matky s dětmi na Ukrajině
Sestry k sobě přijímají potřebné ženy a jejich děti. V domově žijí spolu. Je zde místo pro 10 žen a jejich děti, sestry jsou 3.
Oděsa, Říjen 2020 (foto: archiv SHPaRS)

Tříkrálová sbírka v roce 2020 umožnila opět podpořit řadu kvalitních a velmi potřebných rozvojových projektů a počinů na Ukrajině a v Moldavsku. Konal se čtvrtý ročník anglického tábora na Zakarpatí, kterého se účastnilo více než 50 dětí, proběhl vzdělávací program „Hledání ztracené historie“ v Kaluši pro děti z chudých rodin, školili se psychologové pro pomoc lidem zasaženým válkou, byla podpořena léčba těžce nemocných dětí a seniorů ze Zakarpatské oblasti, byla vytvořena struktura pro projekt Adopce na dálku nově i v Žytomyrské oblasti a spuštěna pomoc tamním potřebným dětem.

Pokračovala podpora Centra sociální a zdravotní péče svatá Maria v Grigorauce a seniorů v Moldavsku, stejně jako podpora Dětského domova sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku a Domova pokojného stáří Naděje v Usť Čorne. Nově jsme také začali podporovat Domov pro matky s dětmi v Oděse, který je určen pro ukrajinské maminky a jejich děti nebo těhotné ženy, které se ocitly v nouzi a jenž by bez poskytnuté pomoci musely i s dětmi živořit na ulici. Domov vedou řádové sestry Kongragace vtěleného slova, stejně tak jako Dětský domov v Ivano-Frankivsku, a samy se na nás obrátily s prosbou o pomoc. Více informací o tomto novém projektu naleznete na našem webu. Pokračovala také podpora partnerství měst a krajů České republiky a Ukrajiny.

Anglický tábor pro děti na Zakarpatí
Děti při odpoledním programu jednoho dne Anglického letního tábora na Zakarpatí. Novoselyca, Srpen 2020 (foto: archiv SHPaRS)

Díky Vám naše projekty v roce 2020 pomohly stovkám sociálně slabých a nemocných, diskriminovaným dětem, opuštěným seniorům a potřebným rodinám na Ukrajině a v Moldavsku. Váš finanční příspěvek zkvalitnil život mnoha lidí, kterým jejich stát, okolí či rodina nemohli pomoci. Boží přítomnost, zdraví a všudypřítomný pocit lásky, Vám ze srdce přejeme i do nového roku 2021, ve kterém budeme dále pokračovat v našem společném úsilí, ve znamení caritas.

S úctou a upřímným poděkováním všem dárcům, Charitám a partnerům, pracovníci
Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské,

Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

 

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel.: 734 792 048 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj