Pomoc s léčbou a rehabilitací pro Ihora
18. června 2020 Aktuality

Pomoc s léčbou a rehabilitací pro Ihora

Díky všem dárcům a příznivcům našeho střediska, kteří nám přispěli na projekt Pomoc obětem konfliktu jsme mohli pomoci dalšímu člověku, který se dostal do těžké životní situace v důsledku stále trvajících bojů na východě Ukrajiny. Tentokrát je jím Ihor, který byl zraněn, když se pohyboval v blízkosti frontové linie.

Ihor byl zraněn 10. dubna v Doněské oblasti, v blízkosti frontové linie. Potřeboval akutní operaci, jenž trvala 5 hodin. Ztratil mnoho krve a také některé vnitřní orgány, ale přežil. Rozhodli jsme se mu pomoci s následnou lékařskou péčí, na které je nyní závislý a podpořit tak jeho rodinu. Ihor i jeho rodina jsou velmi vděční za naši společnou pomoc a posílají veliké díky všem Českým dárcům. Celkově jsme rodině přispěli částkou 54 028 Kč (58 121, 38 UAH), za které rodina uhradí část léčby a rehabilitace a také náklady spojené s bydlením.

Ihorův dopis českým dárcům

"Já a moje rodina jsme velmi vděční za podporu všem českým dárcům. Navzdory skutečnosti, že se ani neznáme, nejste lhostejní k potížím ostatních lidí. Přeji vám pokoj, pevné zdraví a štěstí na mnoho let! Ihor" 

            Ihor po náročné operaci      Ihor se svou rodinou      Ihor po náročné operaci

Projektem Pomoc obětem konfliktu se snažíme pomoci lidem, kteří byli přímo zasaženi ozbrojenými turbulencemi na východní Ukrajině individuálně. V minulosti jsme díky tomuto projektu mohli pomoci například rodině s v boji zraněným tatínkem s bezbariérovým vybavením do domu, při spolufinancování životně důležitých operací pro další zraněné místní obyvatele, při opravě poničeného domu nebo při podpoře rodin tzv. vnitřních uprchlíků (IDPs).

Přispět může každý na náš transparentní účet:

č.ú.: 2800779701/2010
VS 222 – Dary pro oběti konfliktu na Ukrajině
Fio banka, pobočka Ostrava, Nádražní 39, 702 00 Ostrava