Omezení plánovaných aktivit COVID-19
3. dubna 2020 Aktuality

Omezení plánovaných aktivit COVID-19

Vážení dárci, přátelé a příznivci střediska. Vzhledem k současné situaci u nás i v zahraničí, komplikované šířením onemocnění COVID-19 a následnými opatřeními, jsme byli nuceni omezit a nebo úplně zrušit některé z plánovaných akcí, aktivit, výjezdů a projektů v nadcházejícím období. V případě zájmu, čtěte níže konkrétní změny některých již tradičních počinů našeho střediska.

Jelikož je většina našich projektů závislá přímo nebo nepřímo na zahraničních výjezdech, přeshraničním styku a komunikaci s našimi zahraničními partnery, aktuální omezení v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, více či méně postihla některé z našich činností. Především opatření týkající se omezení volného pohybu a dočasného uzavření hranic ve směru do ČR ale i z ČR, činnost střediska dost ovlivnila. Přestože některá opatření nouzového stavu v ČR mohou teoreticky například do léta pominout nebo se alespoň zmírnit, pro nás nejzásadnější opatření – zmíněné uzavření hranic, bude pravděpodobně trvat déle. Dle našich dostupných zdrojů a velmi hrubých odhadů se může jednat i o několik dalších měsíců. Byli jsme tedy bohužel nuceni přijmout následující změny v chodu střediska a v plánovaných aktivitách následujícího období:

  • Zrušení Ukrajinského festivalu 2020 – festival je přímo závislý na osobním příjezdu zahraničních hostů. Navíc jde o akci, na které se během dne potká více než 500 lidí.
  • Zrušení tradiční Cesty ADoptivních Rodičů 2020 – cesta se tradičně koná v srpnu. Počítáme, že do konce roku nebude možné hranice překročit.
  • Zrušení nebo omezení Anglického tábora pro děti na Zakarpatí 2020 – ze stejného důvodu jako CADR. Tábor se bude konat pouze pokud se nám podaří sehnat a zorganizovat místní lektory AJ na Ukrajině. Dále také podle opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19, která budou aktuálně na Ukrajině.
  • Omezení korespondence Adopce na dálku a Důstojný život – tyto projekty na Ukrajině i v Moldavsku jedou samozřejmě dále. Aktuálně ale nejsme schopni zajistit předání balíčků podporovaným dětem, rodinám a seniorům. Dokud se situace nezmění, prosíme neposílejte nám balíky na středisko. Dopisy a pohledy jsme schopni odeslat naskenované elektronickou poštou.
  • Mikulášská nadílka 2020 – v jednání, podle situace a aktuálních možností na podzim a v prosinci 2020.

Kromě výše uvedených změn je středisko plně v provozu. Takže v případě dotazů nebo potřeby cokoliv řešit, se na nás neváhejte obrátit. Děkujeme za Vaši přízeň, myslíme na Vás, společně všechno zvládneme.

Tým Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce DCHOO

Čekání na Ukrajinsko-polské státní hranici, Březen 2020. Foto archiv SHPaRS
Čekání na Ukrajinsko-polské státní hranici, Březen 2020. Foto archiv SHPaRS

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel.: 734 792 048 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj