Kapacity pro rozvoj
28. června 2019 Aktuality

Kapacity pro rozvoj

Obecně platí, že Moldavsko je první a Ukrajina druhou nejchudší zemí Evropy. Od začátku roku tedy realizujeme nový projekt Kapacity pro rozvoj, kterým se zaměřujeme na tzv. posilování kapacit s našimi stávajícími i novými partnerskými organizacemi v těchto zemích. V první polovině roku jsme tedy za tímto účelem osobně navštívili organizace a partnery na Ukrajině i v Moldavsku.

Za poslední roky se Ukrajina, ve které naše středisko realizuje své projekty, výrazně změnila, nejen kvůli válečnému konfliktu na východě země, ale také kvůli politické a cenové nestabilitě, špatnému sociálnímu zabezpečení, migračním vlnám a celkové nejistotě. Ukrajinská společnost je stále silně ovlivněna érou socialismu, korupcí, nefungující infrastrukturou, alkoholismem a obrovskými sociálními rozdíly. Moldavsko je na tom v obecném měřítku podobně. Svou činnost v těchto zemích tedy chceme zdokonalovat a do budoucna i rozšiřovat. Projekt Kapacity pro rozvoj má za cíl posilovat, vzdělávat a posunovat jak nás, tak naše partnery na Ukrajině i v Moldavsku. Proto jsme se vydali na „stáž“ do Caritas Ukraine do Kyjeva a na monitoring našich projektů do vesnice Grigorauca v Moldavsku.

Caritas Ukraine a projekty na východě

Na Ukrajinu jsme vyrazili v květnu. Cílem cesty byla pracovní stáž v Caritas Ukraine. Jelikož nás vzhledem ke stále trvajícímu ozbrojenému konfliktu na východě země zajímají především potřební lidé v Doněcké a Luhanské oblasti, zaměřili jsme se právě na činnost naší hostitelské organizace v této části země. Pár prvních dní jsme strávili na základně organizace v Kyjevě, kde jsme mohli nahlédnout pod pokličku její činnosti i jejich jednotlivých projektů, setkali jsme se s vedením i s pracovníky humanitárního oddělení. V dalších dnech jsme spolu s nimi vyrazili právě na východ do bojových zón, abychom se podívali, jaký je aktuální stav situace a jak pracují místní charity, zjistili potřeby postihnutých obyvatel a obhlídli projekty Caritas Ukraine přímo na místě. Okolo celé bojové linie od severu až na jih pracují, kromě národní Caritas Ukraine, také místní charity ze Záporoží, Severodoněcka, Kramatorska, a Mariupole. Hierarchie i struktura Charity na Ukrajině je stejná, jako u nás, takže místní Charity mají „svá“ území, na kterých pracují, ale samozřejmě spolupracují a mají i hodně společných aktivit či projektů.

V oblasti zasažených konfliktem se týkají především finanční i materiální pomocí potřebným lidem, psychosociální pomocí, udržením školství v zasažených oblastech i zkvalitněním psychologické péče o děti, rekonstrukcí zničených domů, vyčištění zaminovaného území, zajištění otopu (především v zimních měsících) a zajištění pitné vody, protože aktuálně se, kvůli znečištění z okolních zatopených šachet a kvůli dalších faktorů, místní voda podle odborných výzkumů nedá považovat za pitnou. Právě poslední zmíněný problém je velmi alarmující. Tamní voda, obsahující i jedovaté látky, při užívání způsobuje vážná onemocnění i s trvalými následky. Caritas Ukraine proto provádí hloubkové vrty a staví na nich zdroje pitné vody pro určitá území. Studna je zatím jedna, blízko frontové linie, ve vesnici Krasnohorivka. Na dalších dvou se nyní pracuje. Caritas Ukraine se tak snaží, aby přístup k čisté pitné vodě mělo co nejvíce lidí ze zasažených oblastí. Po čtrnácti dnech, nabitých informacemi, jsme odjeli s hlavou plnou nápadů a myšlenek, jak v dané oblasti přiložit ruku k dílu a pomoci trpícím lidem. Spolu s kolegy s Caritas Ukraine tedy jednáme o vzájemné spolupráci a o aktivitách, ve kterých bychom mohli být nápomocni.

                    Caritas Ukraine   Caritas Ukraine   Caritas Ukraine
S Caritas Ukraine jsme vyrazili na východ do oblastí blízko frontové linie, abychom zjistili aktuální informace o tamní situaci, nechali se inspirovat jejich projekty a případně započali spolupráci na dalších aktivitách, které by pomohly potřebným lidem, zasažených ozbrojeným konfliktem. Doněcká oblast, Květen 2019 Klíčovými prvky rozvoje organizace je vzdělávání, čerpání inspirace a prohlubování pracovních vztahů. Na stáži v Caritas Ukraine, Kyjev, Květen 2019 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

Pomoc seniorům a nemocným v Moldavsku

Druhý výjezd v rámci projektu Kapacity pro rozvoj proběhl v červnu. Jeli jsme do Moldavska, kde už od roku 2014 pomáháme potřebným lidem dvěma projekty v oblasti Singerei (vesnice Grigorauca, město Singerei a okolí). V rámci projektu Důstojný život aktuálně podporujeme 29 seniorů a nemocných, Zdravotně sociální centrum sv. Maria, které je v provozu každý den, zase opakovaně navštěvuje asi 60 potřebných lidí. Cílem výjezdu bylo především strategické plánování, monitoring a slazení spolupráce, jelikož se v Grigorauce trochu obměnil tým lidí, se kterým oba projekty provozujeme. Na místě působí nová zdravotní sestra i nová pečovatelka. Chtěli jsme také zjistit aktuální situaci u lidí, kterým pomáháme a tak jsme většinu z nich během tří dní objeli a osobně se s nimi setkali, popovídali, předali materiální pomoc.

Bylo to vždy trochu bolestivé, ale na druhou stranu i příjemné setkání, plné naděje. Lidé, využívající pomoc našich projektů jsou většinou staří, nemocní nebo opuštění, ale vždy velmi chudí. Navzdory jejich těžkým osudům a situacím jsou však vděční a optimističtí. Jako každou cestu do Moldavska i nyní jsme od nich odcházeli nabytí novou energií a s vědomím, že tato, pro nás a naše dárce možná i malá pomoc (v rámci Důstojného života v Moldavsku dárce daruje 450 Kč měsíčně), je potřebná a pro tamní lidi velice důležitá. Činnost v regionu chceme do budoucna dále rozšiřovat a přidat i nové formy pomoci, např. skrze dobrovolníky a mladé, kteří by měli zájem do oblasti z Česka vyrazit.

       Monitoring v Moldavsku Monitoring v Moldavsku Monitoring v Moldavsku

V Moldavsku jsme kromě vyřízení organizačních, personálních a administračních záležitostí osobně navštívili také lidi, kteří jsou zahrnuti v našich projektech Důstojný život a Zdravotně sociální centrum sv. Marie. Oblast Singerei, Červen 2019 (foto: SHPaRS, Miroslav Hodeček)

V další fázi projektu zveme zástupce našich partnerských organizací k nám do Ostravy. Připravujeme pro ně dvoutýdenní blok, ve kterém bude prostor především pro zdokonalení spolupráce na našich stávajících projektech, implementaci potřebných změn pro lepší efektivitu a zaškolení spolupracovníků v nových aktivitách. Tento blok bude probíhat během září 2019.

Projekt „Kapacity pro rozvoj“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Mgr. Miroslav Hodeček ml.

Koordinátor rozvojových projektů
Tel.: 599 525 946 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj