Cesta do Kyjeva, na východní Ukrajinu i do Oděsy
12. října 2021 Aktuality

Cesta do Kyjeva, na východní Ukrajinu i do Oděsy

Naše letošní druhá cesta v rámci projektu Kapacity pro rozvoj, podpořeného Českou rozvojovou agenturou, vedla na Ukrajinu. Hlavním cílem bylo postupně navštívit partnery v Kyjevě, na východní Ukrajině v Mariupoli a v Oděse, zaškolit je v určitých nových postupech, zkonzultovat aktuální projekty, řešit problematická místa a domluvit další spolupráci.

Projekt Kapacity pro rozvoj realizujeme díky České rozvojové agentuře již třetím rokem. Snažíme se tak zvyšovat kapacity - vzděláváme, posilujeme a profesně posunujeme jak nás, tak naše partnery na Ukrajině i v Moldavsku. Naše druhá cesta v tomto roce tak vedla za našimi partnery a potřebnými na Ukrajinu. 

Doněcká oblast, září 2021
Během monitoringu v Doněcké oblasti jsme osobně navštívili i některé z potřebných, jenž žijí v blízkosti frontové linie.
(foto: Miroslav Hodeček, SHPaRS) 

Cesta byla tentokrát opravdu náročná, jelikož jsme museli během 8 dnů urazit cca 4500 km a po cestě se setkat s partnery v Kyjevě, v Mariupoli, v Oděse a nakonec i v Zakarpatské oblasti. Vyrazili jsme tedy přes Polsko a první den dorazili z Ostravy až do Kyjeva. Tam jsme se setkali se zástupci organizace Mezinárodní unie dobrovolníků Ukrajiny, se kterými pracujeme především na projektu Adopce na dálku v nedaleké Žytomyrské oblasti. Proběhl teoretický blok, školení a zaučení do internetového systému projektu Adopce na dálku. Zkonzultovali jsme dosavadní fungování projektu, komunikaci se zařazenými potřebnými, řešení případných problematických případů a domluvili postup další spolupráce.

Z Kyjeva jsme vyrazili dále na východ a během jednoho dne dojeli až do Mariupole. S tamní charitou Caritas Mariupol spolupracujeme na projektech, které pomáhají lidem, žijícím v oblasti konfliktu blízko frontové linie, jako například Pomoc obětem konfliktu, Mikulášská nadílka nebo Balíky základní pomoci. Kolegy z Caritas Mariupol jsme především zaškolili do fungování projektu Důstojný život, jelikož bychom jej rádi rozšířili i do Doněcké oblasti a zařadili do něj seniory a nemocné, jenž zůstali žít v tzv. bojových zónách, často opuštění, nemocní a bez přístupu ke službám a zboží. S ukrajinskými kolegy jsme objeli i několik potřebných seniorů, kteří zůstali v posledních vesnicích před frontovou linií. Také jsme jim předali materiální pomoc - pleny pro staré a nemocné, berle, obvazový materiál, hygienické prostředky a také další kompenzační pomůcky.

Dalším důležitým bodem cesty bylo navštívit sestry z Kongragace vtěleného slova v Oděse. S nimi spolupracujeme od roku 2019 a od následujícího roku 2020 podporujeme jejich Domov pro matky s dětmi, který se nachází v obci Vnapjarka nedaleko Oděsy. Také s nimi jsme naplánovali budoucí spolupráci, některé následující konkrétní kroky a sladili jsme vzájemné představy o dalším společném fungování. Tato návštěva byla velmi obohacující, jelikož sestry jsou velmi pracovité, energické a neustále pozitivně naladěné. S potřebnými pracují velmi pečlivě, intimně a s respektem k jejich svobodě a životním příběhům.

Po cestě zpět do ČR jsme se ještě zastavili za našimi kolegy v Zakarpatské oblasti, povyřizovali potřebné záležitosti i s nimi a pak už vyrazili přes Slovensko do Ostravy. Chceme opět poděkovat především Vám českým dárcům. Každá osobní návštěva v místech našeho působení nás přesvědčuje o důležitosti práce, kterou společně s vámi vykonáváme.

ČRA
Projekt „Kapacity pro rozvoj“ je podpořen v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Monitoring v Doněcké oblasti  Monitoring v Doněcké oblasti  Monitoring v Doněcké oblasti

Školení v Kyjevě  S partnery z Caritas Mariupol   Jednání se sestrami z Oděsy

Monitoring v Doněcké oblasti  Monitoring v Doněcké oblasti  Mapa s vyznačenou frontovou linií

Cesta podél frontové linie  Monitoring v Doněcké oblasti  Návštěva potřebných a předání pomoci

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel.: 734 792 048 E-mail: 8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj